Styreledere og styremedlemmer

 
Vi tilbyr alle kurs som åpne kurs og bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for mer informasjon.