Reduser sykefraværet i din bedrift

Sense leverer gratis ekspertbistand

 

Offentlige og private virksomheter kan nå søke om tilskudd til ekspertbistand hos NAV. Dette er aktuelt hvis en arbeidstaker har langvarige og/eller hyppige sykemeldinger som ikke blir løst gjennom arbeidsgivers vanlige oppfølging, eller ved å bruke interne tiltak og støtteordninger. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Bedriften finner selv den eksperten de ønsker å bruke, og må kontakte NAV på forhånd slik at de kan vurdere om det er grunnlag for en slik type støtte. Bedriften betaler for ekspertbistanden og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

SENSE PKT AS er godkjent som leverandør av ekspertbistand. Sense består av psykologer med bred erfaring innen organisasjonspsykologiske arbeidsområder, problemstillinger og utfordringer. Vi arbeider tett med både offentlige og private bedrifter knyttet til utvikling og vedlikehold av et godt psykososialt arbeidsmiljø, til veiledning av ansatte i risikosonen for belastningsreaksjoner, til konflikt- og krisehåndtering, til oppfølging av sykemeldte, med mer. SENSE-psykologene har relevant erfaring og kompetanse som gjør oss svært egnet til å yte ekspertbistand til statlige og private virksomheter.

 

Kontakt SENSE PKT på telefon (+47) 954 94 999 eller via vårt kontaktskjema dersom du ønsker å drøfte om denne ordningen kan være aktuell for din bedrift.

Hva kan ekspertbistand bidra med?

Eksperten forsøker å finne de underliggende årsaker til sykefraværet og foreslå aktuelle tiltak.  Eksperten vil kunne:

  • Kartlegge aktuell arbeidssituasjon, f eks det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstaker i stand til å utføre arbeidet
  • Kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstaker
  • Øke kunnskap og forståelse som bidrar til at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen kan finne gode løsninger for begge parter

 

NB! Støtte til ekspertbistand omfatter ikke behandling.

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand?

Tilskuddet skal dekke arbeidsgivers utgifter til ekspertbistand inntil en fastsatt maksimal sats på NOK 20. 000 ,- Tilskuddet skal også dekke utgifter til nødvendige forberedelser og en rapport som eksperten skal levere. I denne rapporten skal eksperten beskrive årsaken til sykefraværet og aktuelle tiltak i den sammenheng. Arbeidsgiver skal sende en kopi av denne rapporten til NAV.

 

Hvordan søker arbeidsgiver om ekspertbistand?

Husk at arbeidsgiver må kontakte NAV før søknaden sendes. Kontakt NAV arbeidslivssenter på telefon 55 55 33 36 eller via kontaktskjema på nav.no. Arbeidsgiver må også hente inn pristilbud fra eksperten. For å søke går man inn på Altinn via ID-porten, og deretter gå til søknaden. Refusjonskrav sendes etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og sendes senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved kravet.

 

Arbeidstakerens personvern

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten.

Arbeidsgiveren har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger. Bare opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket kan deles. Opplysninger om en eventuell diagnose skal ikke deles.

For mer informasjon, se NAVs informasjonsside om Tilskudd til ekspertbistand.