Miniforedrag til skoleansatte

SENSE bidrar til faglig påfyll for ansatte i skolene!

SENSE-psykologene har utviklet en foredragsserie tilpasset problemstillinger som ansatte i skolene kan møte på. Vårt ønske er å tilby de ansatte relevant faglig påfyll innenfor rammene av en travel arbeidshverdag. Hvert foredrag varer derfor bare 30 minutter, men psykologen etterlater seg refleksjonsspørsmål og oppgaver som kan brukes videre av ansattgruppen.

Foredragene vil avrundes med refleksjonsspørsmål, oppgaver eller øvelser som deltakerne fritt kan videreføre i kollegiet. Alle foredrag vil tilpasses aldersgruppene barneskole (og SFO), ungdomsskole og videregående skole.

Se liste over temaer for foredragene under, og ta kontakt med oss på post@sense-pkt.no  eller (+47) 954 94 999 for å sette sammen en ønsket «pakke» med miniforedrag!