Sense + Relasjonsledelse Norge = sant

Bilde: Jøri G Horverak (Sense), Jan Spurkeland (Relasjonsledelse), Åshild Lande (Sense)

 

Sense har utvidet samarbeidet med Jan Spurkeland, og er nå partner i hans nettverk Relasjonsledelse Norge. Avtalen innebærer at Spurkeland og Sense sammen skal holde autorisasjonskurset Relasjonsledelse i Oslo og Bergen i tiden fremover. Over 3000 norske ledere har til nå gjennomført dette kurset som bygger på Spurkelands relasjonsteorier. Hovedtema i kurset er “Hvordan lede ut motivasjon og energi?”

Bakgrunnen for samarbeidet er en gjensidig interesse av hverandres kompetanse og erfaringer, og et ønske om å videreutvikle de to selskapenes produkter og tjenester i fremtiden.

Spurkelands teorier om relasjonskompetanse er sentrale i vår måte å løse organisasjonspsykologiske problemstillinger. Når alt kommer til alt, er det relasjoner mellom enkeltpersoner og grupper det handler om. Vi er svært fornøyd med det tette samarbeidet vi har utviklet, sier Daglig leder i Sense Jøri G Horverak.

Vi mener at relasjonsledelse er tilpasset dagens spilleregler i arbeidslivet, og er mer fremtidsrettet enn flere andre lederteorier. Kombinasjonen av Spurkelands teorier, klokskap og erfaring, og vår psykologkompetanse både på det kliniske og organisasjonspsykologiske feltet er veldig spennende, sier Sense-psykolog Åshild Lande.

Vi ser virkelig frem til dette samarbeidet.