Relasjons- og prestasjonsledelse 7-9 mai 2019

7-9.mai arrangerte SENSE-psykologene kurset Relasjons- og prestasjonsledelse i Bergen.

Deltagerne bestod av ledere fra ulike bransjer i offentlig og privat sektor. Gjennom faglig påfyll, refleksjonsrunder og praktiske øvelser fikk deltagerne en innføring i relasjonsledelse og hvordan dette kan bidra til økt motivasjon og gode prestasjoner hos sine ansatte. Gjennomgang av arbeidslivsetikk og gjeldende lovverk bidro til økt refleksjon rundt egen praksis med det mål å sikre et forsvarlig og inspirerende arbeidsmiljø.

Ifølge deltagernes tilbakemeldinger opplevdes kurset svært relevant for egen arbeidshverdag. De satte pris på å få konkrete verktøy som kan brukes til å håndtere lederrollens hverdagsutfordringer. Deltagerne gav også uttrykk for at det å møte andre ledere i seg selv var verdifullt da man kunne utveksle erfaringer. I september arrangeres en oppfølgingssamling. Vi ser frem til å møte gruppen igjen!

Tilbakemeldinger fra deltakere:

“I en travel hverdag hvor det meste skal foregå kjapt og effektivt, var det nyttig å roe ned og bruke tid på refleksjon over egen lederrolle”.

“Et fantastisk kurs som alle i en lederstilling burde få med seg. Det er noe unikt ved å samle en gjeng som er så ulike, men likevel så like, og se hvor tett man blir etter tre dager, hvor mye vi har lært av hverandre og ikke minst om oss selv”.

“Her blir man ikke påtvunget noen fasiter for hvordan du skal endre deg, men bevisstgjort faktorer som er avgjørende for deg som leder og avgjørende for dine resultater”.

“Kurset gir en god veiledning i hvordan en kan forbedre og bevisstgjøre sin rolle som leder, og hvordan bedre se sine medarbeidere”.

“Så utrolig kjekt på kurs. Mange gode verktøy å ta med seg i hverdagen”.