Etterutdanning jurister og advokater

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat – hva gjør det med meg? Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll

Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag. Gjennom sitt virke treffer man ulike typer mennesker som står i ulike typer situasjoner. For eksempel; man treffer mennesker i krise, mennesker med alvorlige utfordringer, mennesker med psykiske lidelser. Man treffer mennesker man liker godt og bare vil det beste. Man treffer mennesker man ikke liker, eller ikke evner å identifisere seg med. Man treffer kyniske mennesker som ivaretar egne interesser, eller mennesker man bare ikke forstår, eller får tak på.

Man må forholde seg til sakkyndige og eksperter fra andre faggrupper, og man utsettes ofte for åpent og skjult maktspill i og mellom ulike aktører. På toppen av dette, må man håndtere vissheten om at feilvurderinger innebærer alvorlig risiko – både fordi man kan påføre de involverte parter en betydelig merbelastning, men også fordi man setter sitt eget og arbeidsgivers renomme i et dårlig lys.

Forskning viser at jurister og advokater har langt høyere forekomst av psykologiske utfordringer og lidelser (som for eksempel utbrenthet, depresjon og angst) sammenliknet med andre yrkesgrupper.

Så hva gjør en slik arbeidshverdag med juristen eller advokaten – egentlig?

 

Kurset passer for:

 • Jurister og advokater
 • Ledere for jurister og advokater

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Kunnskap om forskning knyttet til yrkesutøvelse som jurister/advokater og psykisk helse
 • Kunnskap om hvordan ulike forhold påvirker rolleutførelse (alene og sammen):
  1. Personlighet og tidligere erfaringer
  2. Hjemmesituasjon
  3. Arbeidsgiver og arbeidsmiljø
 • Kunnskap og forståelse for egen person og rolle: Min plattform
 • Kunnskap og forståelse omkring stress, og funksjonelle strategier relatert til stressmestring

 

Kursholder: Jøri Gytre Horverak, Psykolog/Phd

Jøri Gytre Horverak er en erfaren psykolog og kursholder, og daglig leder i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Her jobber hun både som klinisk psykolog og med leder- og organisasjonsutvikling. Hun har flere års erfaring som veileder, mentor, kurs- og foredragsholder for ansatte i yrkesgrupper som opplever høyt arbeidspress, i kombinasjon med komplekse problemstillinger med mange involverte aktører.