Utstasjonering og Expats

Norske virksomheter har mellom 5000 og 6000 ansatte i utlandet. Hele 7 av 10 bedrifter med internasjonal aktivitet forventer økning i antall utstasjoneringer kommende år. En enkelt utstasjonering koster arbeidsgiver alt fra 2-10 ganger norske lønnskostnader.

Forskning viser at hele 20-50 % av de utstasjonerte (expats) returnerer før kontraktens utløp. Avbrutte opphold er ekstremt kostbare for bedriften, blant annet fordi det medfører tapte investeringer, tapte forretningsmuligheter- og relasjoner, svekket renommé med mer.

De tre viktigste årsakene til avbrutte opphold er alle knyttet til psykologiske utfordringer:

  • den utstasjonerte føler seg glemt av sin organisasjon/arbeidsgiver
  • kulturelle utfordringer
  • partners mistrivsel

I tillegg til høye kostnader vil en utstasjonering bringe med seg andre utfordringer, for eksempel knyttet til sikkerhet og kompliserte juridiske problemstillinger. Det er derfor svært viktig at utstasjoneringen blir vellykket – både for virksomheten som sender ansatte på oppdrag – og for den ansatte og hans/hennes familie.

 

Utstasjoneringsprosesser gjennomgår 5 ulike faser som alle er kritiske for en vellykket prosess.
Les mer om dette her:
Utstasjonering – 5 kritiske faser

 

Les også:

Internasjonal jobbsuksess – eller fiasko

Har din partner jobb i utlandet? Her er tre råd for å lykkes

Hvordan sikre Expat suksess?

Dette er ingen idyll – du går på småsmeller hele tiden (Dagens Næringsliv)

Foretrekker norske arbeidstakere (Forskning.no)

Utreisetjenesten

Er du arbeidsgiver som skal utstasjonere ansatte?

Vi bistår bedrifter og ansatte til smidige og produktive expat-opphold i utlandet.

Ta kontakt for en uformell samtale:

Tel: 954 94 999
Epost: post@sense-pkt.no

PhD/Psykolog Jøri Horverak har doktorgrad i kulurell tilpasning, og har selv vært expat i 5 år.

Kulturell kompetanse er det aller viktigste kriteriet for internasjonal suksess. Kulturell kompetanse gjenspeiler individers evne til å forstå og å tilpasse seg en ny kultur – dette kan trenes opp og videreutvikles. Mangelfull kunnskap om utfordringer knyttet til tilpasning til ny kultur, og en undervurdering av hvor kompleks og krevende en utstasjonering faktisk er, medfører mangler knyttet til seleksjon, forberedelser og oppfølging underveis i oppholdet, og etter endt opphold.

Kunnskap om utfordringer forbundet med tilpasning til ny kultur er også avgjørende for et vellykket opphold.  Økt kunnskap og forståelse om tilpasningsutfordringer vil øke både arbeidstakers, partners og barns robusthet til å håndtere de særegne utfordringer som hvert enkelt familiemedlem vil møte. Et vellykket opphold er avhengig av at hvert enkelt familiemedlem trives, og at familien fungerer godt sammen.

Har du spørsmål om expats og utstasjonering?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!