Ledelse & lederutvikling

Den komplekse lederrollen

For å lykkes som leder er det viktig at lederrollen tilpasses aktuelle personer, til oppdraget og til omgivelsene man arbeider i. I stor grad handler det om å minske avstanden mellom teori og praksis. For å få til dette, må man bevisstgjøres særtrekk ved hver av disse tre faktorene.

Lederutvikling med Sense handler om å gi deg som leder en økt forståelse for ledelse og utøvelse av lederrollen. Vi vil hjelpe ledere til å avdekke og ikke minst håndtere kortsiktige og langsiktige utfordringer som følger lederrollen.

Lederutviklinaprogrammet vårt inneholder at vi blant annet ser på hvordan du kan utvikle dine sosial-psykologiske kunnskaper og forstå dine og dine ansattes kommunikasjonsmønstre.

Tillit og aksept

Som grunnleggende byggesteiner i ledelse er tillit og aksept avgjørende for åpenhet, kreativitet, teamfølelse og utvikling i enhver organisasjon. En ting som kan rokke ved dette er lederenes evne til å håndtere uenigheter og konflikterarbeidsplassen. Derfor er det viktig å styrke egne evner og forutsetninger for å ta de vanskelige samtalene, påta seg økt ansvar eller andre lederutfordringer.

Lederutvikling kan handle om å gi ledere nødvendige praktiske verktøy med det formål å øke bevisstheten rundt, tilføre kunnskap om, og gi målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller.

Sense Ledernettverk

Er du på utkikk etter et ledernettverk i Bergen?
Les mer om vårt ledernettverk HER

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

post@sense-pkt.no
954 94 999

 

Lead Forward – et lederutviklingsprogram med vekt på dialog og samspill mellom leder og medarbeidere

 

Lead Forward bygger på lederskapsatferd som har vist seg å ha størst positiv effekt på medarbeidernes motivasjon, prestasjon og helse. Hensikten med Lead Forward er å øke frekvensen av konstruktiv lederatferd. Lead Forward skiller seg fra andre lederkartleggingsprosesser siden denne foregår i jobbkontekst, og sammen med medarbeiderne. Slik etableres en gjensidig forpliktelse til forbedringsarbeid.

 

Lead Forward: 3 pilarer i ledelse

Lead Forward baseres på tre ulike typer lederatferder (pilarer i ledelse) som hver for seg og sammen påvirker medarbeideres forutsetninger, evne og vilje til å gjennomføre sitt arbeid.

 • Avviksbasert lederskap – fokus på å håndtere avvik fra ønsket atferd, prestasjoner og resultat.
 • Vilkårlig forsterkende lederskap – evne til å tydeliggjøre hva som forventes av den enkelte medarbeider, og hva medarbeiderne kan forvente seg tilbake.
 • Transformerende lederskap – stimulere til indre motivasjon hos medarbeiderne som leder til god helse, trivsel, arbeidslyst og produktivitet.

 

Lead Forward: ledelse og medarbeiderskap

Sammen med lederskapsatferd fremheves også forståelsen av at kvaliteten i lederskapet er like mye et produkt av kvaliteten i medarbeidernes motivasjon til å følge sin leder, som det motsatte. Det understrekes at kunnskap og forståelse for hverandres roller (lederrolle og medarbeideres rolle) og tilhørende arbeidsoppgaver, fokus og utfordringer, er avgjørende for et godt samarbeid. I tillegg påpekes det at man må se sitt virke og sin rolle opp mot konteksten som man til enhver tid opererer i. Bevegelser i ett av disse tre områdene (leder, medarbeidernivå, kontekst) vil medføre endringer i hvert av de andre områdene, som igjen vil/kan påvirke ens evne og vilje til å nå mål (se modell).

 

 

 

 

 

Sense kan hjelpe deg og din organisasjon med:

Lederutvikling:

 • Individuell veiledning/mentoring
 • Byggesteiner i ledelse
 • Lederens verktøykasse
 • Team og teamutvikling
 • Relasjonsledelse
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Vanskelige, nødvendige samtaler

Ledergruppeutvikling:

 • Grunnleggende forutsetninger for effektive ledergrupper: for organisasjon, for ledergruppen, for ledergruppemedlemmer
 • Effektiv møtevirksomhet
 • Observasjon og tilbakemelding

Endring- og omstillingsledelse:

 • Suksesskriterier og utfordringer ved endring og omstilling
 • Å sette tydelige mål
 • Å skape mening i en usikker hverdag
 • Kommunikasjon og effektiv lytting
 • Stressmestring – å håndtere det uvisse
 • Innovative tanker og handlinger satt i system

Har du spørsmål om ledelse, arbeidsmiljø, team- eller lederutvikling?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!

«The best teams are made up of a bunch of nobodies
who love everybody & serve anybody
and don´t care about becoming a somebody»
Phil Dooley