Din psykolog i Bergen

Trenger du noen å snakke med? Vi er her! Psykolog i Bergen sentrum

Det er helt normalt å streve innimellom. Nedtemthet, stress, bekymring og uro, lav selvfølelse, skyldfølelse, depresjon eller angst treffer de fleste av oss i løpet av livet. Noen ganger går problemene over av seg selv, andre ganger ikke. Den mest effektive hjelpen du kan få når du strever, er å snakke med noen. I Sense finner du dyktige, erfarne psykologer med et genuint ønske om å hjelpe deg til å sortere, og finne veien tilbake til det sporet du ønsker.

Sense holder til sentralt i Bergen sentrum, og har kort ventetid. Vi tilbyr samtaleterapi for enkeltpersoner, par og grupper. Vi er et lavterskeltilbud, hvor visshet om at tidlig intervensjon øker sannsynlighet for ønsket endring. Dersom din problemstilling tar for mye oppmerksomhet og plass i din hverdag, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Våre terapeuter har et sterkt fokus på kunnskapsheving omkring normale psykologiske reaksjoner på ulike typer stressorer. Eksempler på stressorer kan være tidligere erfaringer, livskriser, stemningsendringer (eksempelvis angst og depresjon), utfordringer i nære relasjoner, arbeidsrelaterte utfordringer, med mer. Våre terapeuter arbeider etter løsningsfokuserte og fremtidsrettede prinsipper. Vi kan betraktes som en uavhengig sparringspartner med høy faglig kompetanse, både innenfor det kliniske og arbeidsrelaterte fagfeltet.

Jøri Gytre Horverak, fagansvarlig psykolog i Sense

Individuell konsultasjon/samtaleterapi
Eksempler på relevante problemstillinger: samlivsproblemer, livskriser, arbeidsrelaterte problemstillinger, utbrenthet, angst, depresjon, svekket selvbilde, med mer.

Par- og familieterapi
Eksempler på relevante problemstillinger: samlivsproblemer, håndtering av familierelaterte problemstillinger, med mer.

Våre psykologer tilbyr kliniske tjenester både på dagtid og på kveldstid. Våre klienter trenger ikke henvisning fra lege.

Les mer om:

Hva vil det si å være deprimert?

Du trenger ikke tro alt du tenker

Lurer du på om du bør snakke med en psykolog? Du er ikke alene.

Hva er stress?

Vi må ut av terapirommet

Om å være pårørende

Vær raus med deg selv!

Når mor har hull i paraplyen – forelder med ADHD

Hvordan blir jeg motivert?

Ordinære priser:

Individualterapi med psykolog:
45 min: 1550 kr (1640 kr fra 01.08.24)
60 min: 1750 kr (1990 kr fra 01.08.24)
90 min: 3100 kr (3280 kr fra 01.08.24)

Par- og familieterapi med psykolog:
45 min: 1800 kr (1900 kr fra 01.08.24)
90 min: 3600 kr (3800 kr fra 01.08.24)

 

 

Tillegg for ettermiddags-/kveldstime (fra kl 16.00) med psykolog 500 kr

For akuttimer, kriseintervensjon og organisasjonspsykologiske tjenester gjelder egne priser.

Vi gjør oppmerksom på at avbestilling av timeavtale må meddeles senest 2 virkedager før avtalt time for å unngå fakturering.

Nyttige lenker:

Helsenorge: Trenger du noen å snakke med?

Mental helse – Hjelpetelefonen

 

 

 

 

 

Fyll ut skjemaet  for å bestille time hos oss.

Sense tilbyr samtaleterapi for enkeltpersoner, par og grupper. Vi er et lavterskeltilbud, hvor visshet om at tidlig intervensjon øker sannsynlighet for ønsket endring.

Våre psykologer tilbyr kliniske tjenester både på dagtid og på kveldstid. Våre klienter trenger ikke henvisning fra lege.

Vi tilbyr også våre tjenester via video.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva gjør en psykolog?

En psykolog har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser. Psykologen er ekspert på menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser. En psykolog er trent i å forklare hvordan vi mennesker tenker, føler og oppfører oss. Ingen mennesker er like, og ingen mennesker har akkurat like erfaringer. Psykologen vil derfor alltid prøve å forstå din bakgrunn, din historie, dine opplevelser, og deg som unik person, for å kunne hjelpe deg.

Psykologer er autorisert helsepersonell som skal yte virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves 6 års profesjonsutdanning. De aller fleste psykologene i Sense har i tillegg 4-5 års tilleggsutdanning. Det er det som kreves for å bli spesialist eller for å ha doktorgrad.


Når bør jeg kontakte psykolog?

Man trenger ikke å oppleve at man er syk for å oppsøke en psykolog. Forebygging av problemer er en viktig del av det en psykolog kan bidra med. En psykolog kan være til god hjelp når du opplever noe vanskelig, står i en utfordrende livssituasjon eller du har kommet til et veiskille i livet. Psykologer kan også hjelpe dersom du bærer på vonde eller vanskelige opplevelser.

Du kan ta kontakt med oss også dersom du opplever at problemer tar for mye plass i tanker og følelser, eller når utfordringene hemmer deg i hverdagen. Det kan være godt å snakke om vanskelige dilemma og problemstillinger med en du kan ha tillit til og som ikke har en relasjon til deg til daglig.

Det kan oppleves som litt arbeidsomt å prate med en psykolog, men vil man forandre på noe i livet sitt, krever det litt for å få det til. Noen endringer kommer fort, andre tar litt lengre tid. Du og psykologen finner sammen frem til den metoden som passer best for deg.

Hvor holder dere til?

Sense holder til sentralt i Bergen sentrum. Vår adresse er Valkendorfsgaten 4, 5012 Bergen. Det er også mulig å bestille online psykolog (videotime) dersom du ønsker det.

Har dere lang ventetid?

Hos Sense trenger du som regel ikke vente lenge før du får time. Vi tilbyr som regel time innen 48 timer.

Hvor mange timer trenger man vanligvis hos en psykolog?

Vi kan få til veldig mye på kort tid, og bare i løpet av de første 1-2 timene har man som regel kommet frem til en ny type forståelse for hvorfor og hvordan utfordringer har oppstått, og hvorfor de oppleves som strevsomme. Vi har vanligvis også da funnet frem til hvordan vi skal håndtere utfordringene. De fleste som kommer til samtaleterapi bruker 3-8 timer. Senere ønsker mange ønsker å komme tilbake til spredte oppfølgingssamtaler etter at de har avsluttet, bare for å friske opp, forebygge og sørge for at man fremdeles er på rett kurs.

Har psykologer taushetsplikt?

Ja, alle psykologer har taushetsplikt. Taushetsplikten er helt sentral for at det skal kunne oppstå tillit mellom psykologen og den som tar kontakt for å få hjelp. Bare i helt spesielle situasjoner kan taushetsbestemmelsene fravikes, for eksempel i tilfeller hvor psykologer vurderer at det er fare for pasientens eller for andres liv og helse, eller fare for alvorlige lovbrudd.

Alle psykologer journalfører sine pasienttimer. Dette foregår i et kryptert program hvor kun din psykolog har tilgang.

Hva er forskjellen mellom psykolog, psykiater og psykoterapeut?

Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov. Psykologer som tilbyr behandling, er godkjent som helsepersonell av Norske myndigheter (autorisasjon), og må utøve sin praksis i tråd med et omfattende lovverk.

En psykiater er en lege som har videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetansen på medisiner som benyttes ved behandling av psykiske lidelser.

Psykoterapeuter tilbyr hjelp til psykologisk behandling, men psykoterapi er ikke en beskyttet tittel, og psykoterapeuter har ingen formelle krav til kompetanse.

Trenger jeg henvisning fra lege?

Nei, du trenger ingen henvisning fra lege for å få time hos oss i Sense.

Er det dyrt å gå til psykolog?

Det koster penger å gå til psykolog, men det er ikke dyrt sammenlignet med den hjelpen du får. De fleste vil oppleve at det koster mindre å gå til psykolog enn det en hel time hos frisøren ville kostet. Som nevnt er det ikke alltid så mange samtaletimer som skal til før man opplever stor effekt. Ta kontakt med oss, så får du et tilbud på en oppstartsamtale, og vi kan gi deg et prisoverslag etter den første samtalen.

Gir psykologen resepter på medisiner?

Nei, psykologer kan ikke skrive ut resepter.

Kan psykologen skrive sykemelding?

Psykologer i Sense skriver ikke ut sykemeldinger.

Kan barn gå til psykolog?

Ja, barn kan absolutt gå til psykolog. Vi tilpasser samtaler etter alder, modenhet og problematikk. Man må ofte regne litt ekstra tid eller terapitimer til barn.

Kan vi komme flere sammen til psykologen?

Vi får ofte forespørsel om dette, og prøver så godt vi kan å tilrettelegge for våre klienters ønsker og behov. Vi tilbyr både parterapi og gruppeterapi.

Hvor lenge varer en time hos psykologen?

En time varer i 45-50 minutter. Ved første konsultasjon anbefaler vi alltid å sette av tid til en dobbeltime – da rekker vi å bli litt kjent og å komme godt i gang.

Må alle ligge på en sofa når de er hos psykolog?

Nei, pasient og terapeut sitter i hver sin behagelige sofastol med et lite bord i mellom.

Kan jeg velge selv hvilken psykolog jeg ønsker å gå til hos dere?

Du må gjerne komme med forespørsel om en bestemt psykolog, men vi fordeler helst henvendelser etter tema, slik at du får den beste hjelpen hurtigst mulig. Dersom du foretrekker mannlig eller kvinnelig psykolog, må du gjerne melde fra om dette ved bestilling av time.

Hvem bestemmer når jeg skal avslutte terapi?

Du bestemmer helt selv når du ønsker å avslutte. For oss er det viktig at det er du som sitter i førersetet, og at vi hjelper deg når du ber oss om dette.