Sense Ledernettverk – ditt ledernettverk i Bergen

Sense Ledernettverk

Lederrollen er svært kompleks og oftest fylt til randen av ansvar, plikter, forventninger og dilemma. Mange opplever å stå alene i beslutninger og valg i hverdagen. Da kan det være godt å ha likesinnede sparringspartnere – et ledernettverk – hvor man kan lære, sparre, ventilere, finne gode løsninger, eller rett og slett hente litt støtte – sammen!

Sense ønsker å hjelpe deg til å gjøre lederhverdagen litt enklere. Vi inviterer deg til Sense Ledernettverk – en fortrolig arena hvor du får relevant, faglig påfyll og nyttig erfaringsutveksling med andre ledere i samme situasjon. Hver nettverksgruppe består av max. 15 personer.

Et ledernettverk for deg som:

  • Ønsker å utvikle deg selv og din lederrolle
  • Ønsker å utvide ditt faglige og sosiale nettverk
  • Ønsker et kompetanseløft innen temaer du møter i lederhverdagen

Hvem kan delta?
Ledernettverket passer for alle ledere som ønsker å utvikle seg selv og sin lederrolle. Innholdet i samlingene tilpasses deg og dine utfordringer. Deltakelse er spesielt godt egnet for ledere og mellomledere i små- og mellomstore bedrifter (5-50 ansatte).

Hva får du?
Fem årlige nettverkstreff med fokus på tema som opptar deg som leder. Vi balanserer mellom teori, refleksjon,erfaringsdeling og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse og utøvelse av lederrollen. Samlingene vil gi deg en rekke praktiske lederverktøy som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.

Eksempler på tema:

  • God ledelse – lederatferd som virker
  • Håndtering av omstilling og endringer
  • Kultur, trivsel og arbeidsmiljø
  • Konflikter, støy og uro
  • Prestasjonskultur
  • Motivasjon og arbeidsglede
  • Krise og krisehåndtering

Innhold:
‣ 3 årlige halvdagssamlinger inkl lunsj
‣ 1 årlig halvdagssamling inkl middag
‣ 1 årlig heldagssamling/blåtur inkl lunsj og middag

Sted: Bergen
Oppstart: September 2024
Pris: 21.900 kr pr deltaker pr år
Påmelding: post@sense-pkt.no

Nettverksleder:
Jøri Gytre Horverak er utdannet psykolog med PhD innen feltet organisasjonspsykologi, og grunnlegger og medeier i Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Jøri er fagansvarlig psykolog i Sense, og arbeider både som klinisk psykolog og som organisasjonspsykolog

Sentrale tema i hennes arbeidshverdag er leder- og medarbeiderutvikling, tillit og trygghet i relasjon og samspill, stress- og stressmestring, konflikthåndtering, varsling og krisehåndtering

Jøri Gytre Horverak

Last ned flyer HER:

Sense Ledernettverk

Last ned presentasjon HER:

Ledernettverk presentasjon

Ønsker du å høre mer om vårt ledernettverk i Bergen?
Legg igjen en melding så tar vi kontakt med deg.