Kraften av tilhørighet

28. september 2023 AV Sense PKT

10 oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema handler om tilhørighet.

Tilhørighet er ett av våre grunnleggende psykologiske behov. Det handler om følelsen av å bli sett, respektert og forstått for den du er. Det handler om å føle seg ønsket, velkommen og akseptert.

Hvorfor er tilhørighet viktig?

 

Tilhørighet bidrar til psykologisk trygghet
Følelsen av tilhørighet er sterkt knyttet til psykologisk trygghet og vår mentale helse. Når vi føler oss inkludert og akseptert av andre, reduseres risikoen for å føle utenforskap, følelsen av å være annerledes, noe som kan lede til sosial angst, ensomhet og depresjon. Tilhørighet gir oss en følelse av støtte, forståelse og sikkerhet som er avgjørende for vår trygghetsfølelse og robusthet.

Tilhørighet bygger selvfølelse og selvtillit
Følelsen og tryggheten tilhørighet gir oss, gjør det lettere å se oss selv i et positivt lys. Dette gjør det lettere å utforske våre egenskaper, styrker og verdier, og tørre å være ærlige og oppriktige med andre. Slik styrkes vår selvfølelse og selvtillit.

Tilhørighet fremmer motivasjon og prestasjon
Når vi føler oss som en del av et fellesskap, blir vi lettere motivert til å bidra og å prestere. Tilhørighet er en kraftig drivkraft for å oppnå mål, enten det er på arbeidsplassen, i skolen eller i idretten.

Tilhørighet utvikler empati og samarbeid
Følelsen av tilhørighet hjelper oss til å utvikle empati og forståelse for andre. Å være en del av en gruppe gjør det lettere for oss å sette oss i andres sko, og å samarbeide for å løse felles problemer. Slik styrkes våre relasjonelle ferdigheter og gjør oss til enda sterkere lagspillere.

Tilhørighet øker livstilfredshet
Følelsen av tilhørighet fører til en økt følelse av tilfredshet i hverdagen. Når vi føler oss sett, forstått, akseptert og respektert, skapes nødvendig energi for å oppnå meningsfulle og givende opplevelser.

 

Verdensdagen for psykisk helse skriver dette om tilhørighet og utenforskap i Norge:

Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

 

Det er normalt å kjenne på uro av og til

 

De fleste av oss har kjent på en uro knyttet til om vi blir likt, om vi er gode nok, eller om andre vurderer eller dømmer oss? Denne uroen styrer oppmerksomheten vår over på tanker og spørsmål knyttet til usikkerhet, heller enn å være til stede i samtalen. Når vi føler oss usikker er det vanskelig å slappe av, og vanskelig å være oss selv. Da går vi gjerne ut av møtet med en klump i magen, i tillegg til at vi ikke fikk med oss det vi burde, eller fikk sagt det vi ville.

 

Så hva kan du og jeg gjøre for å hindre utenforskap, og for å hjelpe dem som opplever uro eller engstelse sammen med andre?

 

Vær åpen, raus og inkluderende
Vær bevisst på å inkludere andre og skape et miljø der alle føler seg velkomne. Det lille smilet, det anerkjennende nikket når andre forteller deg noe, den hyggelige observasjonen eller tilbakemeldingen kan bety langt mer enn du aner.

Vær en god ladestasjon
Vi påvirker og påvirkes i alle relasjoner. Vær klar over, og ta ansvar for hvilke stemninger du sprer rundt deg. Kan det være at noen gruer seg til samtalen de skal ha med deg, eller føler seg liten rundt deg fordi du virker så trygg og flink til alt, helt uten at du legger merke til det? Vi har alle et ansvar for a lade andre, så vær til stede og oppmerksom, og bruk enhver anledning til å løfte og lade dem rundt deg.

Ikke vær redd for sårbarhet
Ikke vær redd for å vise dine sårbarheter. Forskning viser faktisk at dem som tør å være sårbar ovenfor andre oppnår mest lykke og tilfredshet. Og så liker jo de fleste av oss å være rundt mennesker med feil og mangler akkurat som oss selv, det gjør dem til – nettopp – et menneske. Det kan være imponerende å være verdensmester, men det er ikke alltid det fører til godt, verken for verdensmesteren eller for dem rundt.

Støtt andre
Vær en støttende venn, kollega, lagkamerat eller familiemedlem. Lytt til andre, vær nysgjerrig på hvem de du har rundt deg er og hva de gjør. Forstå dem fra deres perspektiv og ut ifra deres ryggsekk – ikke din egen.

Fremme mangfold
Si ja, bli med og gi av deg selv til dem du har rundt deg. Vær entusiastisk, vis at du setter pris på andres initiativ. Verdsett mangfoldet rundt deg, og let etter verdien i alt som er annerledes. Ulike perspektiver og erfaringer beriker oss alle.

 

Vi trenger alle å høre til. #lagplass

 

Les også:

Mer tillit kan åpne for uutnyttet potensial i en organisasjon

Du trenger ikke tro alt du tenker

Relasjoner som forutsetning for prestasjoner