Varsling i arbeidslivet

Varslingssaker i Norge øker år for år, og det kan være lett å undervurdere hva et varsel koster helsemessig, karrieremessig og økonomisk. En varsling om en uønsket hendelse på arbeidsplassen kan være en stor påkjenning for alle involverte, men det er også en nødvendighet for å opprettholde redelighet og forsvarlighet i en organisasjon.

Varsling berører både enkeltpersoner, grupper, og hele avdelinger. Forskning viser at en høy andel av mennesker som er involvert i varslingsprosesser opplever sterk forringing av sin fysiske og psykologiske helsesituasjon.

Hvordan håndtere varsling

Står du i en vanskelig personalsak? Har du levert eller mottatt en varslingssak mot leder, men ikke vet hvordan du skal gå frem? Da er du ikke alene. Varslingsprosesser er krevende og å balansere krav som stilles til prosessen, å hensynta alle parters behov, å sikre en smidig kartlegging, blant egne kolleger, i et arbeidsmiljø som sannsynligvis er farget av mistro og mistillit, er ingen enkel øvelse.

Hjelp til varslingssak

Sense har lang og god erfaring med å hjelpe organisasjoner med et bredt og ulikt utvalg varslingssaker. Ingen sak er lik, men vi har tro på at psykologfaglig kompetanse er nødvendig for å sikre trygge prosesser med et best mulig utfall – særlig i varslingssaker knyttet til psykososiale utfordringer. Det handler om å finne måter hvor både partene, kollegene og arbeidsmiljøet kan legge saken bak seg, og gå videre side om side, med fokus på det de skal gjøre og levere, til tross for en krevende prosess.

Vi bistår i alle faser av varslingsprosessen. Enten du som leder vil være i forkant gjennom å tilby kurs/foredrag om håndtering og viktigheten av varsling, selv står i en vanskelig situasjon du mener det bør varsles om eller allerede har mottatt et varsel, står vi klar til å hjelpe deg og dere.

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å raskest og best mulig kan få kontroll på varselet. Våre organisasjonspsykologer står klar til å hjelpe!

Les mer om:

Hvem tar vare på varslerne?

Stillingsvern under press

Mer tillit kan åpne for uutnyttet potensial i en organisasjon

Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og effektivt teamarbeid

Organisasjonspykologens rolle i konflikthåndtering på arbeidsplassen

 

Ta kontakt:

post@sense-pkt.no

(+47) 954 94 999

PhD/Psykolog Jøri G. Horverak har doktorgrad i organisasjonspsykologi, med spesialområder innen arbeidsmiljø, konfliktløsning og varsling, leder og medarbeiderskap, krisehåndtering.

Jøri har i en årrekke bistått offentlige og private virksomheter i varslings- og granskningssaker.

 

Nyttige lenker:

Varsling

Spørsmål og svar om varsling

Ansvar, rettigheter og roller i varslingssaker

Hva er varsling om kritikkverdige forhold?

Har du spørsmål om varsling og håndtering av varslingssaker?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!