Krisehåndtering

Få nødvendig hjelp til krisehåndtering når du trenger det!

Krisepsykolog fra Sense rykker ut på kort varsel ved kriser og alvorlige hendelser i bedrifter.
Vi tilstreber utrykning innen få timer, og bistår virksomheter i hele Norge.

Våre krisepsykologer har lang erfaring i krisehåndtering og bistand for både offentlige og private virksomheter. Vi bistår i forbindelse med ulykker og alvorlige hendelser, dødsfall på arbeidsplassen og større katastrofer. Vår krisebistand omfatter oppfølging av ledelse og ansatte, rammede, pårørende og etterlatte.

Vi tilbyr:

 • Rask bistand og utrykning ved kriser og hendelser
 • Råd, veiledning, sparring og støtte i forbindelse med krisehåndtering
 • Kriseintervensjon av enkeltpersoner og grupper
 • Debrief av involverte etter en hendelse
 • Oppfølging av ledelse og ansatte
 • Forebyggende kriseledelse

Sense tilbyr også hjelp til krisekoordinering, krisekommunikasjon og administrativ håndtering.

For akutt krisehåndtering:

Ring: 954 94 999

E-post: post@sense-pkt.no

 

Hjelp til selvhjelp
– en guide til forståelse, forebygging og håndtering av stress, kriser og traumer på arbeidsplassen.

Guiden fungerer som et oppslagsverk når hendelsen rammer, samt gir tips, råd og innsikt i hvordan man som bedrift kan jobbe forbyggende for å håndtere ulykker og hendelser på best mulig måte for sine ansatte og deres pårørende.
Vi skreddersyr innholdet slik at det tilpasses deres virksomhet. Guiden finnes i norsk og engelsk versjon.

Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

 

Våre psykologer leverer også foredrag, opptrening og kurs relatert til krisehåndtering.

 • Personellomsorg i fredstid
 • Stress- og stressmestringskurs
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Kartlegging, råd og veiledning angående organisasjonskultur
 • God beredskapsledelse i forberedelsesfasen, under, og i etterkant av en krisesituasjon
 • Ivaretakelse og oppfølging av involverte, av hjelpere, og av organisasjonen som helhet, i nær etterkant av hendelsen, og i påfølgende tidsperiode
 • Kvalitetssikring av beredskapsplanverk, rutiner og krisekommunikasjonsplaner
 • Trussel- og risikohåndtering

Har du spørsmål om krisehåndtering?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!