Psykologisk førstehjelp i kriser

27. april 2023 AV Sense PKT

Psykologisk førstehjelp gis til mennesker som trenger hjelp og støtte umiddelbart etter at de har vært utsatt for en skjellsettende livshendelse eller et traume. Psykologisk førstehjelp er å være til stede for en person som lider. Det handler om å hjelpe personen til å føle seg trygg og rolig, og til å gi personen tilbud om fysisk, sosial og emosjonell støtte. Psykologisk førstehjelp innebærer også å hjelpe personen til å kunne hjelpe seg selv, til å gjenvinne håp, og til å beskytte han/henne fra ytterligere skade eller lidelse.

Det er ikke alle som ønsker slik støtte. Det er derfor viktig å ikke presse på støtte til noen som ikke ønsker det, men heller være tydelig på at du er tilgjengelig for alle dem som ønsker det, og for dem som kanskje bestemmer seg for å ta imot støtte likevel. Psykologisk førstehjelp er noe alle kan utføre, ikke bare profesjonelle. Dette er ikke en profesjonell konsultasjon, det innebærer ikke detaljert samtale eller analyse om hendelsesforløpet eller årsaken til lidelsen. Det er ikke en analyse av hva hendelsen har ført til. Altså er det hjelp som følger personens tempo, ønsker og behov.

 

Hvordan gå frem med psykologisk førstehjelp?

 • Vær ydmyk i møte med personen. Snakk med rolig og myk stemme, oppretthold øyekontakt
 • Spør personen hva den trenger. Finn ut hva som er viktigst for dem akkurat nå, prøv å hjelpe personen å prioritere.
 • Tilby hjelp til praktiske ting som må ordnes, finnes ut av, eller formidles til andre
 • Hvis personen er veldig urolig, prøv å berolige personen ved å puste godt, og ved å plassere føttene godt plassert på gulvet. Dersom personen er i sterk ubalanse, prøv å roe personen ned, og sikre at personen ikke blir gående alene.
 • Vær nær personen, tilby din oppmerksomhet og dine ører, men la personen selv bestemme om han/hun vil snakke, hva man vil snakke om, hvor mye og hvor lenge.
 • Informer personen om forhold han/hun trenger informasjon om (gjerne skriftlig siden konsentrasjon og hukommelse er svekket. For eksempel kan numre til kontaktperson, nødtelefon, eller krisehjelp være nyttig for personen å ha på en lapp)
 • Ikke lov noe du ikke vet om du kan holde
 • Pass på at personen får tilgang til mat, drikke og mulighet til hvile
 • Fortell personen om normale krise- og stressreaksjoner som kan komme de neste dagene og ukene.
 • I den grad det er mulig, sørg for at personen har noen rundt seg første natten/i dagene etter hendelsen
 • Følg med og følg opp i den kommende tiden, eventuelt sikre at personen ivaretas av andre

 

Ønsker du hjelp til å håndtere en krise på arbeidsplassen? Sense rykker ut på kort varsel – ta kontakt HER

Les mer om:

Akutt krisehåndtering – få nødvendig krisehjelp

Krisehåndtering – hva kan man gjøre?

Krise, traume eller stress? Hva er forskjellen?

Om å være pårørende