Om Sense

 

Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS ble stiftet i 2015 av Jøri og Eirik Horverak. Sense er et selskap bestående av psykologer, organisasjonsrådgivere og konsulenter. Sense leverer både klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester.

Vårt mål er at vi skal markere oss som en sentral aktør innenfor våre spesialområder. Som klient eller kunde hos Sense vil vi gjøre det vi kan for at du skal finne gode løsninger, og oppleve tillit og trygghet, gjennom vår faglige kompetanse og vårt personlige engasjement.  Vi skal levere topp faglig kvalitet i alle våre tjenester og leveranser.

Når du trenger hjelp eller noen å snakke med er det viktig at ventetiden blir så kort som mulig. Vi gjør det vi kan for å tilby kort ventetid, både til kliniske og til organisasjonspsykologiske tjenester.

Våre ansatte og nettverksmedarbeidere

 

Kontakt oss

Våre verdier

Raushet. Tillit. Nysgjerrighet. Engasjement. Kvalitet.

Vår visjon

Vi skal vise mennesker nye veier på en inspirerende og nytenkende måte. Vi skal bidra til at enkeltpersoner og virksomheter når sine mål og realiserer sine verdier.

Vår misjon

I Sense skal vi være positive, nysgjerrige og åpne. Vi skal bidra til at våre ansatte trives og utvikler seg.  Vi skal ha et brennende engasjement for faget og for menneskene vi jobber med. Våre medarbeidere skal arbeide med sine interessefelt. Slik får vi flinke, engasjerte og profesjonelle medarbeidere som leverer faglig engasjement, kunnskap og kvalitet.

Hos Sense skal du treffe mennesker som brenner for jobben sin, som bidrar med hjelp og løsninger når du trenger det, og som ønsker at du skal nå dine mål.

Sense er annerledes enn andre.

Hva gjør vi, og hvorfor bør nettopp du og din bedrift velge Sense?

 

  • Sense favner bredt og har tatt et bevisst valg om å kombinere fagfeltene klinisk psykologi og organisasjonspsykologi fremfor å rendyrke en av retningene. Ved å jobbe i begge arenaer videreutvikler vi vår ekspertise i hvert av fagfeltene. Våre klienters historier gjør oss bedre i stand til å forstå bedrifters og lederes utfordringer og vica versa. Psykologi handler om mennesker. Vi leter etter det hele bildet.
  • Sense søker alltid nye veier. Kreativitet og nysgjerrighet er to av våre grunnleggende verdier. Disse verdiene gjør at vi stadig lærer og utvikler oss, og oppdager nye og spennende måter å tenke på. Våre kunder, samarbeidspartnere og klienter har inspirert oss til å utvikle nye faglige konsepter og leveranser. Dette vil vi alltid fortsette med.
  • Vi i Sense oppsøker tverrfaglighet. Vi har initiert tette samarbeid med ulike bransjer, etater og yrkesgrupper. Samarbeid på tvers av yrker gjør at vi kan belyse kunders problemstillinger fra ulike perspektiver, og utvikle enda mer spissede verktøy, intervensjoner og løsninger. Tverrfaglig samarbeid er inspirerende, både for dem vi jobber for, for oss i Sense, og for dem vi jobber sammen med. Slik bidrar vi også til videreutvikling innad i de respektive fagfelt.
  • Vi i Sense trives med komplekse oppgaver. Vi forstår bransjespesifikke særegenheter. Vi forstår krefter som påvirker makt og balanse, både i og på tvers av de ulike nivåene i organisasjoner. Vi arbeider med alle mennesker i organisasjonen, fra den sist ansatte til den mest innflytelsesrike. Vi liker å tenke enkelt, men helhetlig.
  • I Sense er vi opptatt av å arbeide forebyggende og fremtidsrettet. Vårt fokus er på det enkelte menneske eller gruppe og dennes særegne situasjon. Vi tar hverdagslige utfordringer på alvor, enten det er på arbeid eller hjemme. Vi hjelper våre kunder og klienter til å identifisere problemstilling, og til å sortere, nyansere, og ikke minst normalisere tanker, følelser og opplevelser som ofte følger i kjølvannet. Vi gir våre kunder og klienter kunnskap, verktøy og metodikk som gjør dem bedre rustet til å møte sine utfordringer.

 

Våre kunder og samarbeidspartnere

Personvernerklæring