Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å sette tydelige mål, organisere ressurser, og engasjere medarbeidere på måter som optimaliserer medarbeidernes ønske, vilje og evne til å nå individuelle, teambaserte og virksomhetens målsetninger.

Internasjonalt arbeid

Kulturell kompetanse er det aller viktigste kriteriet for internasjonal suksess. Kulturell kompetanse gjenspeiler individers evne til å forstå og å tilpasse seg en ny kultur – dette kan trenes opp og videreutvikles.

Krisehåndtering og akutte hendelser

I organisasjonssammenheng er en krise en uforutsett hendelse som kan true virksomhetens verdier, dens evne til å utføre sine funksjoner og/ eller dens omdømme, og som krever umiddelbare tiltak.