Hvordan jobbe mot et mål?

18. november 2022 AV Sense PKT

De fleste av oss har en drøm, et mål eller noe vi ønsker å oppnå. Det kan imidlertid være vanskelig å nærme seg drømmen dersom man ikke vet hvilken retning man skal ta, eller dersom man ikke helt orker å gjøre alt arbeidet som må til. For mange forblir derfor drømmen nettopp det – en drøm.
Men fortvil ikke – dersom du har lyst til å gjøre et forsøk, er det noen enkle grep du kan foreta deg. Blant annet om hvordan du kan tenke når du skal sette deg et mål, og hvordan du kan motiveres for å gjøre jobben som kreves.

 

Hva er et mål?

Et mål er i all enkelthet en tilstand i fremtiden som vi ønsker å oppnå, unngå eller bevare.

Mål bidrar til at oppgavene vi skal gjøre blir klarere og tydeligere, og det blir lettere å prioritere viktig fra uviktig arbeid. Dette bidrar igjen til redusert usikkerhet, færre stressopplevelser og mindre uro. En forutsetning er imidlertid at man ikke har for mange og for ambisiøse mål. I så fall kan effekten av å ha et mål bli motsatt – altså at det bidrar til økt usikkerhet, uro og stress.

Å jobbe mot og oppnå et mål gir næring til grunnleggende behov som mestringsfølelse, opplevelse av stolthet og meningsfullhet. Likevel – den viktigste effekten av å sette seg mål er motivasjon.

Motivasjon påvirker hva vi gjør, hvor mye vi legger ned i arbeidet vi utfører og hvor lenge vi orker å holde på. Motivasjon er energikomponenten som setter oss i gang og som styrer atferden vår. Med andre ord – motivasjon er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for å få til noe, bevege seg i en retning man ønsker, og for å oppnå høye prestasjoner og gode resultater.

 

Hvilket mål passer for meg?

Dersom man ønsker en endring, er det alltid en god start å finne ut hvor man vil eller hva man vil oppnå. Svaret på dette kalles ofte resultatmål eller prestasjonsmål. Et eksempel på et resultatmål kan være å bli den selgeren med høyest omsetning i bedriften, mens et prestasjonsmål relateres mer til kvantiteten eller kvaliteten som skal utføres. I dette eksempelet kan det være at man har et mål om 20 salg pr uke.

Å bli bedriftens flinkeste selger krever svært gode prestasjoner, og det er ytterst få som får til dette. For enkelte kan det også virke nærmest uoppnåelig. Da kan det være lurt å fokusere på andre typer mål. For eksempel læringsmål og prosessmål. Et læringsmål kan være å tilegne seg kunnskap, kompetanse eller ferdigheter innen et visst område, mens et prosessmål er en beskrivelse av veien til ønsket utfall, eller en plan om hvordan arbeidet skal gjennomføres. Hva er det viktigst å ha fokus på i de oppgavene man skal løse for å oppnå gode prestasjoner, heller enn fokus på selve utfallet.

Jo høyere erfaring, kompetanse og kunnskaper man har, dess lettere er det å sette resultat- og prestasjonsmål – sannsynligheten er størst for at de som allerede er flink i noe lettest motiveres av å bli best. Nyansatte, eller yngre mennesker som ikke har samme erfaring eller samme kunnskaps- og kompetansenivå kan imidlertid oppleve resultat- og prestasjonsmål som mer stressende enn motiverende. For disse kan det være mer motiverende dersom man fokuserer på lærings- og prosessmål.

Noe av det samme gjelder for oppgavekompleksitet. Er oppgaven som skal gjøres komplisert og vanskelig kan det være mer effektfullt å fokusere på lærings- og prosessmål, mens når oppgavekompleksiteten er lav kan det lønne seg å fokusere på resultat- og prestasjonsmål.

Spørsmål man kan stille seg i forhold til de ulike målene over kan være:

  • Jeg vil oppnå dette resultatet (resultatmål)
  • Det vil kreve denne prestasjonen (prestasjonsmål)
  • Det innebærer at jeg må lære meg/trene på dette (oppgavemål)
  • For å få til det trenger jeg å….(prosessmål)

 

Resultat- og prestasjonsmål beskriver med andre ord hvordan utfallet skal se ut, mens lærings- og prosessmålet beskriver veien til utfallet.

 

Les mer:

Hvordan blir jeg motivert?

Coaching

Mental trening

Hva er stress?

SMART-goals