Hvordan blir jeg motivert?

21. november 2022 AV Sense PKT

Motivasjon er den drivkraften som styrer hva vi gjør, med hvilken glød og energi vi gjør det og hvor lenge vi velger å gjøre det.

Motivasjon for å jobbe mot et mål gjør at vi prioriterer visse aktiviteter og velger bort andre, at vi anstrenger oss og strekker oss i utførelsen av dem, og at vi utøver dem over lengre tid enn vi ville ha gjort dersom vi ikke hadde et mål vi ønsket å strekke oss mot.

Fra gammelt av er vi vant til å høre om indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon henger sammen med noe vi synes er morsomt, interessant og givende, mens ytre motivasjon handler om at vi gjør noe for å oppnå en belønning eller unngå straff.

Litt nyere motivasjonsforskning skiller også mellom det som kalles autonom motivasjon og kontrollerende motivasjon.

Kontrollerende motivasjon er den drivkraften som styrer oss når vi opplever forpliktelser, krav og press. Opplevelsen er ofte at vi egentlig ikke ønsker å gjøre det, men gjør det fordi vi føler oss tvunget. Kontrollerende motivasjon kan beskrives med følelsen av at jeg må!

Autonom motivasjon er motivasjon basert på selvbestemmelse, valgfrihet og lyst til å utføre en oppgave. Eller – jeg har lyst. Jeg vil!

Forskning viser at autonom motivasjon gjør at vi blir mer utholdende, mer fleksible og kreative, vi er mer interesserte i oppgaven vi skal gjøre, og at vi i større grad liker det vi gjør. Trivselsgraden øker, den psykiske helsen vår blir bedre og vi utvikler bedre relasjoner til folk rundt oss.

Å finne målet, veien og lysten på egen hånd er med andre ord langt mer effektivt enn å bli fortalt hva du skal gjøre eller bli presset til å gjøre noe. Hvis man egentlig ikke vil er sannsynligheten liten for at man vil lykkes.

 

Det er ikke din leder som skal motivere

Så til ledere, trenere, foreldre eller andre som har et stort ønske om at nettopp sine skal bli de beste; det er ikke din oppgave å motivere. Din viktigste oppgave er å legge til rette for at de du jobber med motiverer seg selv. Optimal motivasjon påvirkes i stor grad av noen grunnleggende psykologiske behov:

  • Behovet for å oppleve at man mestrer, kan og får til
  • Behovet for å kjenne seg fri, og at man kan bestemme over seg selv (autonomi)
  • Behovet for tilhørighet – at man har gode relasjoner rundt seg
  • Behovet for å føle seg hørt og forstått, at man eier sine egne følelser og meninger

Så hva med å prøve dette:

  • Forsøk å se saken fra de du hjelper sitt perspektiv
  • Oppmuntre dem til å våge og å ta initiativ og ansvar
  • Tilby valgmuligheter
  • Forklar hvorfor ting gjøres, ikke bare at det må gjøres
  • Gi positive og nyttige tilbakemeldinger

 

Hvis man virkelig vil er sjansen størst for at man faktisk får det til.

Les mer:

Hvordan jobbe mot et mål?

Coaching

Mental trening

Hva er stress?

5 Keys for Becoming More Motivated