Arbeidsmiljø – hva er det egentlig?

27. april 2023 AV Sense PKT

«Her hos oss har vi et godt arbeidsmiljø». «Vi gleder oss over høye skårer på vår arbeidsmiljøundersøkelse». Hva er det egentlig vi sier? Om hva? På vegne av hvem?

Ordet arbeidsmiljø er et enormt stort begrep! Arbeidsmiljø rommer absolutt alt som handler om fysiske og tekniske forhold, og absolutt alt som handler om mellommenneskelige, psykososiale forhold på en arbeidsplass. For å vite hva vi har og ikke har, hva vi får til og hva vi ikke får til, og ikke minst hva som må utbedres, er vi nødt til å bryte begrepet ned i små konkrete og mer håndterlige tema. Deretter må man definere, konkretisere, ta stilling til og tydelig kommunisere hva vi mener om hva vårt arbeidsmiljø skal representere. Se for deg din bedrift i et hus hvor navneskiltet ved døren skal fortelle både ansatte og gjester – her bor hva og hvem?

 

Tema som krever konkret og planmessig tilnærming, er:

(må begynne med rammene – her vegger og tak)

  • Tydeliggjøring: Hvorfor er vi til? Hva er vårt oppdrag? Vårt mandat? Våre ambisjoner og mål? Hva er vår kontekst? Hva er våre arbeidsoppgaver? Krav og forventninger? Hvilke ressurser har vi til rådighet? Jo tydeligere svar, jo lettere er det for ansatte å forstå hva de skal gjøre, hvorfor dette er viktig, og hvordan deres innsats bidrar til en felles måloppnåelse.

 

(deretter bestemme seg for innredningen: Bærebjelker og Interiør)

  • Kultur og verdier: Hvordan skal vi ha det her? Hva er vår kultur? Hvilke verdier skal etterleves? Hvorfor? Hva skal vår kultur og våre verdier bidra til? Hvordan kjenner vi at vi har en god kultur og at vi etterlever våre verdier? Har vi utformet konkrete handlinger og atferder som gjenspeiler vår kultur og våre verdier? Hvilke følelser skal gjestene våre kjenne når de kommer til «vårt hus»?
  • Klare roller, klare ansvarsområder: Jo tydeligere definerte roller, ansvar og forventninger man har til en selv og til andre, jo lettere er det for ansatte å gjøre det de er der for å gjøre, og ikke minst det de har lyst til å gjøre – nemlig å utføre arbeidsoppgavene sine. De aller fleste kilder til usikkerhet, frustrasjoner, unødig tidstap og konflikter har utspring i utydelige eller uavklarte roller, ansvar og forventninger.
  • Felles spilleregler: Mennesker har et grunnleggende behov for å føle rettferdighet. Rettferdighet i et arbeidsmiljø betyr at alle ansatte må forholde seg til de samme reglene, uavhengig av om man har 30 år eller 2 ukers fartstid. Ansatte skal vite når man beveger seg i gråsoner, og vite hvilke konsekvenser som inntreffer når man trakker utenfor grensene. For å få dette til er man nødt til å tydeliggjøre hvorfor man har disse spillereglene, og hvordan de gagner fellesskapet. Det er også avgjørende at ansatte anerkjenner den vanskelige rollen til dem som skal sikre at reglene faktisk håndheves (eksempelvis ledere, HR eller HMS-ansvarlige).
  • Lederne og menneskene: På bakgrunn av alt over – hva er ledelse hos oss? Hvilke lederkvaliteter må våre ledere ha? Tydelig og strukturert? Modig og sterk? Rettferdig og tillitsfull? Hva forventer vi av våre ledere? Har våre ledere tid til utøvelse av ledelse? Hva skal vi kunne kreve av våre ansatte? Hvordan skal de oppføre seg? Snakke til hverandre? Hjelpe hverandre? Krav til deltakelse i fellesskapet?

 

(Grunnmur, selveste Fundamentet)

  • Viktigst av alt – Tillit og psykologisk trygghet: Tillit handler om å stole på, at man er åpen og ærlig, at man kjenner seg trygg på at ledere og kolleger har gode intensjoner og tar ansvar for sine handlinger. At man opptrer med integritet. Psykologisk trygghet handler om at man fullt og helt føler man kan være seg selv. At man ikke er redd for å stille dumme spørsmål eller å gjøre feil. At man ikke er redd for å bli oppfattet som dum, bli avvist, eller ikke likt. Altså en følelse av frihet, ro, ingen frykt for konsekvenser.

 

Psykologisk trygghet

Det man virkelig må forstå er at tillit og psykologisk trygghet, selveste grunnmuren i et godt arbeidsmiljø, er følelser, og følelser er i konstant bevegelse. Huset, arbeidsmiljøet, har derfor et fryktelig skjørt fundament! Svikt i ett av disse to begrepene har umiddelbar og enormt sterk innvirkning på personens evne og vilje til å dedikere seg til alle de andre områdene som er beskrevet over. For eksempel vet vi at våre omgivelser er i stadig bevegelse. Endringer i markedet, omorganiseringer, en ny leder, eller nye arbeidsoppgaver kan ha umiddelbar og sterk negativ innvirkning på ansattes opplevelse av tillit og trygghet.

I tillegg, dersom en ansatt føler seg usikker eller utrygg på arbeidsoppgavene, sin leder eller kolleger, eller dersom man ikke finner sin plass i gruppen, at man ikke tør å si det en tenker eller mener, så er det lite sannsynlig at man ønsker, vil eller våger å dedikere seg fullt ut til noen av de andre områdene som er beskrevet over. Derfor er overvåking, måling og iverksetting av tiltak som fremmer ansattes følelse av tillit og psykologisk trygghet det aller mest grunnleggende og det aller viktigste området å dyrke – dersom man ønsker å oppnå et godt arbeidsmiljø.

 

Å holde det rent og ryddig i huset sitt

Tydelighet, forutsigbarhet, oversikt og kontroll i hvert av disse 6 temaene fjerner tidstyver som frustrasjon, usikkerhet, dobbeltarbeid og annet unødig støy. Slike tidstyver hemmer forutsetninger for et godt samhold, og har også en betydelig negativ innvirkning på ansattes arbeidsevne og vilje, arbeidsglede og produktivitet. Å ta bort tidstyvene betyr at man får mer kapasitet til å tenke og gjøre, til å samarbeide, dele, lære og utvikle.  Og ikke minst levere. Først da kan vi snakke om et sunt, flott og produktivt arbeidsmiljø.

Av Psykolog/PhD Jøri Gytre Horverak

 

Les også:

Mer tillit kan åpne for uutnyttet potensial i en organisasjon

Fysisk tilstedeværelse eller hjemmekontor? Vinn eller svinn?

Ledelse – det er her kruttet ligger!

Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø

Ønsker du hjelp til å løse utfordringer i arbeidsmiljøet?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!