Ledelse – det er her kruttet ligger!

27. april 2023 AV Sense PKT

«Vår viktigste ressurs er menneskene», sier vi. Men når vi spør ledere hvor mye tid de har til å aktivt se det enkelte mennesket, eller til å snakke med teamet eller avdelingen hvordan de har det sammen på jobb, så er det forsvinnende lite.

Mennesker trenger som oftest ikke så mye. De ber som oftest ikke om mye – særlig hvis det de får er det de trenger!

Vi mennesker har noen grunnleggende psykologiske behov. Dersom disse behovene jevnlig får næring, så fyller mennesket opp sin egen energitank og sitt eget batteri slik at de kan være både selvdrevne, selvstendige og produktive – inntil de trenger nytt påfyll. Små drypp og enkle handlinger fra viktige andre – som sine ledere, kan være nok.

Så hva er disse grunnleggende psykologiske behovene?

  • Behov for følelse av tilhørighet. Vi trenger å føle at vi er en del av en gruppe. At det vi tilbyr gruppen har verdi for andre. At vi blir tatt vare på, og at andre uttrykker glede over at nettopp du fortsatt skal være medlem av gruppen.
  • Behov for psykologisk trygghet: Vi trenger å føle at vi er ok akkurat som vi er. Altså at det ikke koster oss noe å være oss selv, at vi føler oss avslappet sammen med andre fordi vi kjenner oss akseptert. At vi ikke er redde for å bli dømt, latterliggjort, for å ikke være flink nok, for å ikke bli likt.
  • Behov for å føle tillit: Tillit til menneskene rundt oss, altså at man kan stole på andres intensjoner, at man vil deg og andre vel. At man tar ansvar for sine handlinger. At man setter tydelige grenser, tør å si fra, tør å si nei, selv om dette er vanskelig. At man ikke deler informasjon som ikke er sitt å dele. At man etterlever sine egne verdier for hva som er rett og galt. At man selv og dem rundt har integritet. Både tillit og trygghet er umulig å oppnå uten at man også deler ens sårbarheter.
  • Behov for å bli sett og føle seg verdifull: Behov for å føle at den man er og det man har med seg anerkjennes og verdsettes. At andre leter etter forståelse for hvem du er – som et unikt menneske som det ikke finnes noen andre av. At noen viser interesse for hva du har opplevd og erfart, at de viser forståelse hvorfor du arter deg slik du gjør, og – at dette er både ok og verdifullt. At andre gir deg følelsen av at du er verdifull og nødvendig – som menneske og som en del av arbeidsgruppen og arbeidsmiljøet.

 

Ledelse – det er her kruttet ligger!

Det er næring til disse behovene som gjør at ansatte engasjerer seg i planer, systemer, møter og leveranser. At de får lyst til å dele sin kunnskap, og at de får lyst til å lære og utvikle både seg selv og bedriften. Det er næring til disse grunnleggende behovene som må komme først – og som gjør at menneskene strekker seg langt utover det som forventes. Det er her kruttet ligger!

 

Nysgjerrig på ledelse og de grunnleggende psykologiske behovene? Spør oss!

 

Les mer om:

Ledelse og lederutvikling i Sense

Lead Forward – Lederutviklingsprogram i Sense

Relasjoner som forutsetning for prestasjoner

Effektivt teamarbeid

Basic Psychological Needs in the Work Context