Du, og jeg, og vi to – del 2

17. oktober 2018 AV Sense PKT

Del 2: Det viktige vennskapet

Når forelskelsens rus har lagt seg er det mange som opplever at samlivet ikke er helt som de hadde sett det for seg, og at forskjellene innad i paret plutselig ble veldig tydelige. Man sammenligner da gjerne to vidt forskjellige livssituasjoner med svært ulike prioriteringer og fokus, og innser at forventninger man har fått til parrelasjonen, i stor grad bygger på forventningene man dannet seg i løpet av den første tiden av forholdet. Det er jo mye av dette man nå ønsker seg tilbake til! Og så sitter man likevel igjen med en skuffet mine over lite intimitet og hengivenhet, og stadige småkonflikter.

I løpet av det første året som kjærester bruker man mye tid på å bli kjent med hverandre, finne ut av hva den andre liker og ikke, er oppmerksom, og tilpasser seg så godt man kan for å møte den andre. Og på et tidspunkt er det så mange andre ting som konkurrerer om vår tid og oppmerksomhet, og vi setter partneren på vent. Samtalene dreier seg om å få hverdagslivet til å gå rundt, og fokuset handler lett om det som er strevsomt og problematisk.

Kanskje er det på tide å tenke tilbake til hva dere pleide å gjøre sammen når dere startet å date? Still deg også spørsmålene: Hva ble du betatt av ved partneren din den gang, og hva beundrer du ved partneren din nå?

Se for deg en god og nær venn som du har. Sannsynligvis er dette en person du kan slappe av med, være åpen med og stoler på. En venn du du kan gjøre morsomme ting sammen med og snakke sammen med om både tull og alvor. De fleste ønsker at partneren skal være en slik fortrolig bestevenn.

Vennskapet er en drivkraft for romantikk og lidenskap, som igjen er limet som førte paret sammen i utgangspunktet. Å snakke sammen, og å lytte til hverandre som gode venner, er derfor viktig hele livet.

Ta et bevisst valg om å sette av tid ved jevne mellomrom til å være venner i omgivelser dere begge trives i og kan slappe av i. Bestem dere for å beskytte noen stunder fra problemfokus, og heller ta opp konflikter og problemløsning på et senere tidspunkt eller søk hjelp og råd utenfra.

Det dype vennskapet som kjennetegner lykkelige par innebærer en felles glede over og respekt for hverandre. I dette vennskapet kjenner man til hverandres håp og lengsler, hva den andre liker eller misliker, blir stresset av, og hvilke viktige erfaringer som har formet den andre. Man har rett og slett mye relevant informasjon om partneres liv lagret i sin hukommelse. Denne kunnskapen sørger for at paret stiller bedre forberedt til stressende og turbulente tider.

Hvordan henger dette sammen? tenker du kanskje nå. Ta for eksempel en av hovedgrunnene til misnøye og skilsmisse: det første barnet. Svært mange par opplever et brått fall i ekteskapelig lykke første gang de blir foreldre. Det er mange årsaker til denne misnøyen, og faktorer som søvnmangel, følelsen av å være overarbeidet og mindre tiltrekkende, og å ha et tungt ansvar ved å skulle oppdra et sårbart lite vesen, kan spille inn. Erfaringen er så dyptgående at det lett snur opp ned på hele ideen om hvem du er og hva som betyr noe for deg. Mang en mann vil kanskje stå og se på at kvinnen han trodde han kjente, plutselig forvandler seg rett foran øynene på ham. Kvinnen på sin side har fått en ny ”Vi-følelse”, hun og barnet, mens mannen ønsker seg tilbake til ”bare oss to”. Den anerkjente parterapeuten John M. Gottman rapporterte et markant fall i lykke hos så mange som 67 prosent av førstegangsforeldrene han studerte. Det interessante er at de øvrige 33 prosentene ikke opplevde dette fallet, og at halvparten av disse faktisk syntes ekteskapet ble bedre etter at barnet kom. Hva skilte disse gruppene? Jo, parene som ikke ble vippet av pinnen hadde bygd opp sitt forhold på en mur av dyp kunnskap om hverandre. De brukte denne informasjonen til å vise forståelse for hverandre, hengivenhet og beundring. De jobbet som et team, de forstod hva den andre hadde måttet oppgi, og hva den andre trengte fra tid til annen i spedbarnstiden, selv uten å spørre.

Det er aldri for sent å lære mer om hverandres verden når man lever i et parforhold. Å ta initiativ til å utforske hverandres indre og å styrke vennskapet, på egenhånd eller ved hjelp av en profesjonell utenforstående, er et pågående investeringsprosjekt.

Så, tenk ut gode, åpne spørsmål til partneren din med jevne mellomrom, og lytt til svarene! Kanskje du blir overrasket?

Lykkelige par er ikke perfekte par. Også lykkelige par opplever betydelige forskjeller i temperament, interesser og verdier. De krangler om økonomi, husarbeid, barn, sex og svigerfamilie som alle andre. Men de kjenner seg selv og sin partner godt, og de baserer forholdet sitt på et dypt vennskap. Dermed sørger de for at det er en positiv følelsesovervekt som omringer «Vi’et». Dette er som en livsforsikring: Det gir dramatisk bedre odds for å løse opp i konflikter når man roter det til, og å unngå fastlåste mønstre i tenkning, følelser og oppførsel innad i paret.