Forventningene til det spennende jobboppholdet i utlandet blir fort et mareritt for mange. Mellom 20 og 50 prosent avbryter oppholdet før tiden, viser en rekke internasjonale studier. I tillegg kommer alle dem som fullfører oppdraget, men som underpresterer i forhold til forventningene fra arbeidsgiver.

– Noen undersøkelser viser et enda høyere frafall enn dette, opp mot 70 prosent for enkelte land, sier Jøri Gytre Horverak, psykolog hos Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS i Bergen.

Norske arbeidstakere i utlandet er en dyr investering. De koster to-tre ganger mer enn arbeidstakere i Norge. 13,7 milliarder kroner brukes årlig på ansatte som flytter til utlandet for å jobbe.

– Da skal det ikke mye frafall til før dette blir dyrt for den enkelte bedrift, sier Horverak.

Norges fremste eksperter

Men det finnes både fagkompetanse og et verktøy som hjelper ansatte i utlandet å stå løpet ut. Sense har Norges fremste eksperter på området, og tilbyr fagkompetanse til alle involverte parter, i alle faser av en utstasjonering – fra utvelgelse til etter hjemkomst.

I tillegg benyttes Global Competency Inventory (GCI), et internasjonalt anerkjent analyseverktøy for utvelgelse, forberedelse og trening av kandidater til jobboppdrag i utlandet.

– GCI benyttes mye blant annet i USA, og vi vet at det fungerer, sier Horverak.

Sense er det eneste selskapet som tilbyr skreddersydd fagkompetanse i kombinasjon med GCI til bedrifter. Dette tilbys både dem som sender ut norske arbeidstakere, og som tar imot utenlandske arbeidstakere her hjemme.

HJELPER NORSKE BEDRIFTER: Gjennom fagkompetanse og analyseverktøyet GCI, hjelper Sense ansatte og familier i norske bedrifter til et vellykket utenlandsopphold.

Kartlegger kompetanse

Analyseverktøyet kartlegger 16 unike kompetanseområder man bør beherske for å lykkes som arbeidstaker på arbeidsopphold i utlandet. Selv om en person er faglig dyktig, betyr det ikke at vedkommende vil fungere like bra i en fremmed kultur.

I tillegg til å praktisere som klinisk psykolog, har Horverak en doktorgrad som omhandler seleksjon til internasjonale stillinger og kulturell tilpasning. Hun har også selv vært utstasjonert i utlandet som partner over mange år. Det gjør henne til Norges fremste ekspert på utstasjoneringer.

– Selv om man er flink i sitt arbeid i hjemlandet, er det ikke gitt at man takler overgangen til ny kultur i utlandet. Vi tester kandidatene grundig på kulturell kompetanse gjennom analyseverktøyet vårt, sier Horverak og forklarer:

– Da avdekkes sterke og svake sider ved en persons evne til å tilpasse seg fremmede omgivelser. Kandidaten får en profil som forteller om styrkene, og hva som er utfordringene det bør jobbes med før og under oppholdet, forklarer psykologen.

– Bør man ikke dra til utlandet hvis man ikke har alle kompetanseområdene inne?

– Områdene der kandidaten er sterk, kan brukes til å utvikle kompetanser hvor kandidaten sannsynligvis vil møte utfordringer. Profilen vi kommer frem til brukes aktivt opp mot rollen og kulturen kandidaten skal jobbe i. Basert på disse, utvikler vi individuelle treningsprogram til både arbeidstaker og familiemedlemmene.

Taper store summer

Mange arbeidstakere føler seg fort glemt av arbeidsgiver når de først er på plass og det praktiske er ordnet med hus og skoleplass til barna. Mange gir opp og returnerer til Norge. Det koster norske arbeidsgivere millionbeløp hvert år.

– Virksomheter taper oppdrag, spolerer forretningsmuligheter og det kan skade en bedrifts omdømme når en ansatt mistrives, ikke presterer, eller velger å avbryte arbeidsoppholdet før tiden, sier hun og utdyper:

– De tre viktigste årsakene til dette er alle psykologiske og knyttes til kulturelle utfordringer, partners mistrivsel, og opplevelsen av stor avstand til arbeidsgiver i Norge.

Mange avslutter også arbeidsforholdet med arbeidsgiver etter returen til Norge. Det utløser store kostnader og mye merarbeid for arbeidsgiver, som må lete etter en erstatter.

Fem faser

Analyseverktøyet GCI er en del av en større pakke Sense tilbyr til bedrifter. Gjennom samarbeidsprosjektet Utreisetjenesten er også tre andre selskaper inne og sikrer at det praktiske rundt utenlandsoppholdet fungerer, som for eksempel spørsmål rundt landanalyse, skatt, juss og sikkerhet.

– Vi er en totalleverandør for utstasjonering, og Sense jobber gjennom fem faser der vi sikrer både at riktig kandidat sendes ut, og at vedkommende fungerer i nye og fremmede omgivelser. Vi følger hele prosessen fra utvelgelse, til rådgivning underveis i oppholdet og til oppfølgingssamtaler etter retur til hjemlandet, forklarer Horverak.

NORGES FREMSTE EKSPERT: Psykolog Jøri Gytre Horverak i Sense er Norges fremste ekspert på arbeidstakere i møte med en fremmed kultur. I tillegg til å være psykolog, har hun også en doktorgrad på området

Glemmer familien

Mange arbeidsgivere glemmer ofte familien til den som sendes ut. Psykologen fikk selv oppleve å være med ut i verden –  som en del av flyttelasset – da ektemannen fikk jobb ved et universitet i USA i 2010.

– På et tidspunkt følte jeg meg ganske alene etter at barna var sendt på skole og ektemannen var dratt på jobb, sier hun og legger til:

– Noe av årsaken til at mange bryter jobbkontrakten før tiden, er nettopp misnøye fra partner og barn. Det er viktig at også de blir gitt informasjon og råd før og underveis i oppholdet.

Dårlig forberedt

Selv om norske arbeidsgivere ordner mye praktisk, er det veldig få som har kompetanse til å forberede sine ansatte på en ny kultur, et nytt land og en helt ny tilværelse med andre utfordringer enn hjemme.

– Hvorfor er det slik?

– Det skyldes at man ikke tenker helhet. Vår styrke er at vi jobber ut ifra flere perspektiver. Vi jobber både klinisk og på organisasjonsnivå, sier Horverak og fortsetter:

– Slik kan vi hjelpe både organisasjon, arbeidstaker, partner, barn og familien sett under ett. Alle må fungere godt for et vellykket utenlandsopphold.

– Hvem benytter tjenestene til Sense?

– Vi kan hjelpe alle selskaper som skal sende ansatte til utlandet, eller som skal ta imot utenlandske ansatte i Norge. Det er bare å ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe.