I skjærings­punktet mellom jus og psykologi

26. februar 2019

Jurister som praktiserer innen familierett er noen av de som ofte er eksponert for situasjoner som for de fleste oppleves som høyt emosjonelt ladede.

Psykolog i Sense, Ingebjørg Aarnes Jordal, har skrevet om temaet i Juristen.

https://juristen.no/nyheter/2019/01/familierett-i-skj%C3%A6rings%C2%ADpunktet-mellom-jus-og-psykologi