Skole- og barnehageansatte

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Kurset Fra Kaos til kontroll er et kurs i stressmestring for barnehagepersonell og en innføring i støttende samtaler med barn. Hovedmålsettingen er å øke din oppleve at mestring på jobben og forebygge stressreaksjoner blant ansatte i barnehagesektoren.

Å få bidra til et trygt og omsorgsfullt miljø for samfunnets minste borgere på en profesjonell måte, er et privilegium. Samtidig vet vi at bildet av barnehagelæreres arbeidshverdag er langt ifra rosenrødt og enkelt: Barnehagelæreren skal helst være overalt, hele tiden. Leke, dokumentere, undervise og trøste, oppdage og håndtere konflikter, mobbing eller utenforskap, og gjøre noe med klumpen i magen som vi voksne får når vi mistenker at «det er noe som ikke stemmer…»

For hva er det egentlig som rører seg inne i barnets hode? Hva tenker hun på? Hvordan har hun det egentlig? Hvordan kan jeg som barnehageansatt hjelpe?

En opplevelse av liten kontroll og påvirkningskraft i arbeidet, eller følelsen av at arbeidshverdagens krav tvinger oppmerksomheten bort fra ønsket om å fokusere på det enkelte barns behov, kan representere ulike kilder til stress for en barnehageansatt. Over tid kan stresset bygge seg opp snikende og nærmest umerkelig, og føre til fysiske eller emosjonelle plager. Stress på arbeidsplassen er en viktig årsak til fravær og langtidssykemeldinger.

God faglig trygghet og kompetanse om samtaler med barn, vil bidra til å styrke mestringsfølelsen hos den voksne. Et arbeidsmiljø med åpenhet for usikkerhet, diskusjoner og emosjonell støtte, er viktig for å ivareta hverandre som kollegaer og forhindre utbrenthet. Dette vil også kunne bidra til å forebygge at belastende bekymringstanker nettopp forblir den enkeltes private bekymringstanker. Det er til det det beste for både barn og voksne.

Kurset «Fra kaos til kontroll» vil gjennom teori, erfaringsutveksling og diskusjon

  • Bevisstgjøre deg om din rolle som en viktig voksen i mange barn sitt liv, samt reflektere rundt noen av de mange kompliserte valg og etiske dilemma en barnehageansatt kan stå i, og hvordan du kan forholde deg til dette.
  • øke din bevissthet om hva som forårsaker stress og utmattelse på jobben, hvordan stress kan påvirke kropp, tanker og følelser, og hva du/ dere kan gjøre for å mestre og forebygge stress på arbeidsplassen.
  • lære deg hvordan du kan legge til rette for fortrolige samtaler med barnet, og gi deg prinsipper for å gjennomføre en støttende samtale med barnet.

Praktisk informasjon om kurset:

Kurset gjennomføres internt på din arbeidsplass, og lengden på kurset kan tilpasses etter deres ønske og behov (fra 3-6 timer).