Det nye styret

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 4950 28 nov 2018 0900-1600

Gi retning eller overstyre ledelsen? Bidra med innsikt eller utsikt? Bedrevitende eller spørrende? Saksbehandlende eller temaorientert? Belærende eller lærende?

Dette er spørsmål som vi stadig støter på som rådgivere for styrer. I evalueringer av styrets arbeid forteller både styremedlemmer og daglig ledere om vanestyrte prosesser og nærsynte styremedlemmer, med begrenset evne eller vilje til fornyelse. Det nye styrearbeidet handler i økende grad om å kunne stille gode, kritiske spørsmål. Det handler om digital modenhet og strategiske perspektiver.

Emner som gjennomgås:

 • Hvordan kan styret skape merverdi for virksomheten?
 • Hva betyr det å gi strategisk retning?
 • Hvordan kan styrene bidra til bedre «timing» i digitaliseringen?
 • Hva er det styremedlemmer kan bidra med som er forskjellig fra kunnskap og vurderingsevner som den ansatte ledelsen besitter?
 • Bør styrekandidater hjernescannes før de velges?
 • Rollen til «Djevelens advokat»

 

Kurset passer for:

 • Styreledere og styremedlemmer
 • Ledere som rapporterer til et eller flere styrer
 • Medarbeidere som har ambisjoner å bli valgt inn i styrer
 • Tillitsvalgte, forhandlingsledere og verneombud
 • Styreledere i bedrifter, organisasjoner og borettslag
 • Advokater og jurister i offentlig og privat virksomhet

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Innsikt i styrerommenes dynamikk og arbeidsmåter
 • Forståelse av maktbalanse mellom styreleder og daglig leder
 • Innsikt i formelle og uformelle roller i styrene
 • Kunnskap om hvordan de beste styrene arbeider
 • Oppdatering om honorarer for styremedlemmer og medlemmer av styrekomiteer i norske bedrifter

 

Om ansvarlig kursleder Arne Selvik:

Arne Selvik er siviløkonom og sosiolog. Han har vært forsker, leder, styreleder, meklingsmann og fagbokforfatter i Norge, Europa og USA i 45 år. Arne har vært aktiv i formidlingen av kunnskap om fornyelse av styrer gjennom bøker, artikler og foredrag i Norge og internasjonalt. Arne har blant annet vært styremedlem i NRK, Hydro Aluminium Vekst, Stahl Heiser og Rieber Eiendom. Han har de siste årene vært styrerådgiver for NHH, Gabler AS, Helse Nord, Gjensidige, Europris, Folketrygdfondet og Forsvarets høgskole. Han er styreleder for Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen.

Detaljer

Addresse :
Scandic Ørnen
Bergen
Dato :
28 nov 2018
Tid :
0900-1600
Kostnad :
4950