Fra Trussel til Trivsel – håndtering av truende personer og situasjoner i arbeidslivet

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Pris Etter avtale Etter avtale

Våre utfordringer i arbeidslivet blir stadig mer komplekse. Vi leser stadig om aggressive personer i skole- og helsesektoren, transportnæringen, på offentlige kontorer, og arbeidslivet generelt. Fagutdannelser gir i liten grad opplæring og praktisk trening i å håndtere slike ubehagelige, vanskelige, truende og/eller utagerende personer eller situasjoner.

Kurset ”Fra trussel til trivsel” inneholder engasjert teori, tilpassede caser og praktisk trening i nettopp dette. Våre kursholdere vil formilde hvordan du kan forberede deg på uønskede hendelser, hvordan du bør opptre hvis de inntreffer, og hvordan du kan hjelpe deg selv, dine kolleger, og din organisasjon til å håndtere eventuelle ettervirkninger av den uønskede hendelsen.

Kurset vil gi deg konkrete verktøy og et utvidet handlingsrepertoar. Slik vil vi tilføre den enkelte og gruppen nødvendig kompetanse til å kunne løse krevende situasjoner på en tryggest og best mulig måte. Kurset vil bidra til å øke din psykologiske robusthet og faktiske evne til å håndtere truende personer og situasjoner, både før, under og etter en hendelse.

Dette kurset er unikt fordi det kombinerer politifaglig spisskompetanse innen forhandlingsteknikk/gissel og kriseforhandling, samt psykologisk spisskompetanse innen arbeid med sikkerhetskritiske yrker, stressmestring og stressreaksjoner. SENSE er det eneste selskapet i Norge som tilbyr denne unike fagkombinasjonen. Ved å utnytte denne fagkombinasjonen kan vi gi deltakerne det aller beste grunnlaget for å takle truende personer og situasjoner.

Kurset passer for:

Alle som møter mennesker i sitt virke. Eksempler på yrker og instanser som er spesielt utsatt:

 • Offentlige kontorer
 • Skole- og helseinstitusjoner
 • Sjåfører, konduktører, reiseliv
 • Advokater
 • Vektere
 • Dørvakter/servitører
 • Andre

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Kunnskap i å takle en uønsket hendelse
  • Situasjonsforståelse, vurdering av opptreden
  • Forhandlingsteknikk
  • Teknikker for å ”holde hodet kaldt” i stressede situasjoner
  • Samarbeid med kolleger i truende situasjoner
 • Minimalisere konsekvensene av en farlig situasjon
 • Kunnskap og forståelse omkring ulike typer stressreaksjoner – både umiddelbare og langsiktige
 • Kunnskap om hvordan man kan forebygge negative psykologiske ettervirkninger av hendelsen
 • Refleksjon og forståelse omkring egne og teamets reaksjoner, styrker og utviklingsområder
 • Refleksjon omkring sikkerhetsrutiner ved egen arbeidssituasjon
 • Økt psykologisk robusthet – tro på egne evner til å håndtere truende personer eller situasjoner på en god måte

 

Kursholdere:

Stig Slaatten er politioverbetjent, med tilleggsutdanning fra New Scotland Yard og FBI. Slaatten har arbeidet som Seksjonsleder ved Operativ Seksjon i en årrekke. Slaatten er en av få gissel- og kriseforhandlere i politiet. Ved siden av deltakelse i en rekke skarpe oppdrag som kriseforhandler, har han også i mange år vært instruktør og kursleder for Norges gisse- og kriseforhandlere. Slaatten har mer enn 30 års erfaring i å håndtere vanskelige situasjoner.

Jøri Gytre Horverak har psykologutdannelse og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun befalsutdanning fra Forsvaret. Horverak har betydelig arbeidserfaring innen de to fagfeltene klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologi. Hun har arbeidet tett med personell innen operative og sikkerhetskritiske yrker, eksempelvis forsvaret, politi, luftfart, med flere. Dette arbeidet har særlig vært rettet mot forebygging av stress, krisehåndtering både under og etter hendelser, ledelse og organisasjonsutvikling, samt seleksjon/kandidatutvelgelse.

Ingebjørg Aarnes Jordal er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også et årsstudium i Krisehåndtering ved Høyskolen i Innlandet, ledelseskurs og flere års tjenestetid som soldat og instruktør i Heimevernets Innsatsstyrker. I Sense jobber Ingebjørg som klinisk psykolog/terapeut, og som foredragsholder på stressmestringskurs.

Detaljer

Addresse :
Etter avtale
Dato :
Etter avtale
Tid :
Kostnad :
Etter avtale