Global kompetanse

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Drømmer du om skole eller jobb i utlandet? Ønsker du å samarbeide med mennesker fra andre nasjoner? Da bør dette kurset være en del av dine forberedelser!

Skolegang og arbeid i utlandet er ikke bare veldig spennende, men også veldig krevende. Som internasjonal elev eller arbeidstaker blir man eksponert for en svært kompleks kulturell kontekst. Besittelse av kulturell forståelse og kompetanse er avgjørende for mestring av oppgavene man skal utføre. Vansker med å håndtere kulturelle forskjeller er en av de vanligste årsakene til manglende mestringsfølelse, lav selvfølelse, og dertil for tidlig avbrutte utenlandsopphold. Dette peker på viktigheten av å styrke dine forutsetninger til å håndtere kulturelle utfordringer på en god måte gjennom alle faser av utenlandsoppholdet, både som enkeltperson og som teamarbeider.

På dette kurset vil du få kartlagt din personlige kulturelle kompetanse og tilpasningsevne ved hjelp av måleinstrumentet Intercultural Effectivity Scale (IES).  IES måler 6 unike globale kompetanseområder som alle har direkte innvirkning på effektiv tilpasning til ny kultur. GCI gir deg en oversikt over dine personlige styrker og utviklingsområder, og hvordan du kan trene deg opp til å bli enda mer kulturelt effektiv og tilpasningsdyktig til en ny kultur.

Kurset passer for:

 • Deg som har ambisjoner om å arbeide internasjonalt
 • Deg som arbeider internasjonalt
 • Deg som arbeider i internasjonale team
 • HR og bedriftsledere med ansvar for internasjonale arbeidstakere

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Forstå begrepet kultur, og kunne vurdere egne og andres verdier, normer og atferd i lys av kulturelt opphav og historie
 • Kunne kartlegge kultur ved aktuell destinasjon (historie, verdier, normer, etikette). Vurdere aktuell kultur opp mot norsk kultur (uttrykk og preferanser).
 • Ha god forståelse for egne reaksjoner, tolkninger og atferd som fremmer og hemmer effektiv tilpasning i ny kultur.
 • Forstå hvordan egne preferanser, reaksjoner og tolkninger påvirker andre, og hvordan andres preferanser, reaksjoner og tolkninger påvirker deg selv.
 • Ha innsikt i egne styrker og utviklingsområder knyttet til kulturell kompetanse og kulturell tilpasningsevne.
 • Benytte IES-resultater/utnytte sterke sider til å trene opp/eksponere seg selv med henblikk på å forbedre kulturell kompetanse og tilpasningsevne.
 • Evne å se teammedlemmers IES-resultater i lys av egne resultater. Forstå hvordan ulike profil-typer kan påvirke samarbeid og gruppedynamikk i teamet som skal løse oppdraget.

 

Kurset vil inneholde:

 • Kulturbegrepet: Hva er kultur, kulturelle uttrykk, opphav til kulturforskjeller
 • Kjennskap til utfordringer og milepæler i alle faser av et utenlandsopphold
 • Kartlegging av individuell kulturell kompetanse og tilpasningsevne. Deltakerne vil få en personlig rapport med Intercultural Effectivity Scale (IES)
 • Utvikling av personlig global kompetanse utviklingsplan
 • Diskusjon/gruppearbeid knyttet til individuelle IES-resultater i lys av teamarbeid.

 

Om ansvarlig kursleder Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak, PhD/Psykolog. Arbeidet med seleksjon i internasjonale og nasjonale organisasjoner, Kulturell kompetanse; expatration/impatriation, Leder- og organisasjonsutvikling, Klinisk psykologi, med mer. Er nylig hjemkommet fra et 5-årig opphold i USA som expat-partner. Arbeider i dag som daglig leder av psykologfellesskapet Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS.