Kampen om virkeligheten

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 8990 5-6 des 2018 0900-1600

De fleste konflikter i arbeidslivet bunner i konkurrerende oppfatninger av virkeligheten. Dette preger personlige maktkamper, varslinger og konflikthåndtering. Dette kurset går til kjernen av problemet og gir deg verktøy til å mestre konflikter.

Langdryge prosesser om hvem som har rett – og hvem som tar feil – sliter ut både ledere, tillitsvalgte og rådgivere. Tendenser til å rettsliggjøre konflikter i arbeidslivet bidrar sjeldent til gode samarbeidsforhold i organisasjoner og bedrifter. Virksomheter stivner i maktkamper, og aktørene tappes for energi og motivasjon.

Nyere kunnskap om hjerneforskning, mekling, hersketeknikker og personlig makt kan bidra til en dypere og mer praktisk forståelse av hva som foregår, og hvordan man kan komme seg ut av fastlåste konflikter.

Emner som gjennomgås:

 • Hvordan hjernen reagerer på trusler i sosiale relasjoner
 • Hjernens sjaskete arkiv
 • Hvorfor ledere ikke tåler ærlige tilbakemeldinger
 • Semmelweis-innsikten: Hvem er problemet?
 • Metaforer som styrer oss
 • Mekling som prosessverktøy

 

Kurset passer for:

 • Ledere og medarbeidere som har ambisjoner å bli ledere
 • Tillitsvalgte, forhandlingsledere og verneombud
 • Styreledere i bedrifter, organisasjoner og borettslag
 • Advokater og jurister i offentlig og privat virksomhet

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Innsikt i psykologiske og sosiale prosesser i konflikter og maktkamp
 • Øvelse i å stille åpne spørsmål
 • Trening i meklingsmetodikk
 • Trygghet til å bidra med konstruktive løsninger i konflikter

 

Om ansvarlig kursleder Arne Selvik:

Arne Selvik er siviløkonom og sosiolog. Han har vært forsker, leder, styreleder, meklingsmann og fagbokforfatter i Norge, Europa og USA i 45 år. Gjennom arbeidet hos Riksmeklingsmannen, i Solstrandprogrammet og med fagforeninger og domstolledere har han bidratt til løsninger av små og store konflikter og maktkamper. Arne har vært aktiv i formidlingen av kunnskap fra disse prosessene gjennom bøker, artikler og foredrag i Norge og internasjonalt.

Detaljer

Addresse :
Grand Hotel Terminus/Zander K
5015 Bergen
Dato :
5-6 des 2018
Tid :
0900-1600
Kostnad :
8990