Ledelse i en flerkulturell kontekst

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 4950 18 sept 2018 09:00-16:00

På de fleste norske arbeidsplasser finner en i dag ansatte som ikke er oppvokst i Norge. Det betyr at de har med seg holdninger, vaner og verdier som kan være svært forskjellige fra det vi har i Norge. Disse forskjellene kan gi impulser til nye og bedre måter å arbeide på, men de kan også skape konflikter som går ut over trivsel og produktivitet. På dette kurset vil vi gå gjennom hva som kjennetegner kulturelle forskjeller slik de fremkommer i et arbeidsfellesskap. Vi vil beskrive hvordan disse forskjellene kan utnyttes på en positiv måte, og hvilke utfordringer eller problem de kan representere. På kurset vil vi peke på hvordan man kan forebygge og løse konflikter som er knyttet til kulturforskjeller.

Emner som gjennomgås:

  • Hva mener vi med kulturelle forskjeller, og hvordan kan vi beskrive og forstå disse forskjellene?
  • Hva er kjennetegn ved norsk kultur, og ved kulturene i land eller regioner som har utvandring til Norge?
  • Hva kan vi gjøre for å utnytte disse forskjellene positivt, og hvordan kan vi hindre at de går ut over produktivitet og trivsel?
  • Hvilken lederatferd synes å være verdsatt på tvers av kulturer?


Kurset passer for:

  • Ledere i organisasjoner som har ansatte fra flere kulturer
  • Verneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg i denne type organisasjoner
  • Ansatte med «ikke norsk» bakgrunn som ønsker å forstå mer om norsk arbeidskultur


Kurset vil gi deltakerne:

  • Viten om hvordan kulturelle forskjeller kommer til uttrykk i en arbeidssituasjon
  • Kunnskap om hvordan motsetninger bygget på kulturforskjeller kan forebygges, og hvordan man kan gå frem for å løse slike motsetninger når de er oppstått
  • Forståelse om hvordan andre kulturer kan bringe positive elementer inn i norsk arbeidsliv.

Kurset vil inneholde en gjennomgang av teori og modeller knyttet til kulturforskjeller, samtaler i plenum knyttet til deltakernes erfaringer, og arbeid i mindre grupper med utgangspunkt i case fra kursleder eller fra deltakerne selv.

 

Om ansvarlig kursleder Atle Jordahl:
Atle Jordahl er utdannet psykolog fra UiB og er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært ansatt i AFF v/NHH fra 1987 til og med 2015. Atle har i dag sin egen praksis som organisasjonspsykolog. I AFF har han hatt en rekke lederstillinger som programdirektør for Solstrand-programmet, internasjonal direktør og administrerende direktør. Som konsulent har han særlig arbeidet med lederutvikling i internasjonale foretak. Atle har skrevet en rekke artikler i internasjonale tidsskrift om temaet ledelse i en flerkulturell kontekst og han er hovedredaktør av boken: Leadership Development in Multinational Companies. Fagbokforlaget (2014)

Detaljer

Addresse :
Grand Hotel Terminus/Zander K
5015 Bergen
Dato :
18 sept 2018
Tid :
09:00-16:00
Kostnad :
4950