Ledelse i praksis

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 8990 4-5 sept 2018 09:00 - 16:00

I en hektisk hverdag med mange krav fra organisasjon og medarbeidere, blir det sjelden anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes. Mange ledere føler seg også svært alene når man står overfor vanskelige dilemmaer og beslutninger. Sense har lang erfaring med å utvikle kurs og verktøy for å støtte både nye og mer erfarne ledere i deres arbeidshverdag.

Kurset «Jeg som leder» gir en innføring i de viktigste utfordringene som nye ledere vil oppleve både faglig og relasjonelt på arbeidsplassen. Kurset gir deg en utførlig teoretisk og praktisk verktøykasse til hjelp i din lederhverdag. På kurset kombinerer vi deltagernes ledererfaringer med teoretisk og praktisk innblikk i en rekke uvalgte lederutfordringer. Undervisningen veksler mellom teoretiske input og konkrete øvelser – med stor vekt på at deltagerne selv får utprøvd metoder, får feedback, reflekterer, og prøver igjen. Slik tilbyr vi et kurs som bidrar til å bygge din egen lederidentitet. Deltakerne fyller ut en online JTI-personlighetsprofil i forkant, og får en skriftlig rapport som blir gjennomgått i løpet av kurset.

Kurset passer for:

 • Deg som er relativt ny i lederrollen
 • Deg som har fått personalansvar for første gang
 • Deg som står på spranget til å bli leder
 • Deg som har vært leder en stund, og som ønsker å videreutvikle og trene på ulike lederferdigheter


Kurset vil gi deltakerne:

 • Viten om hva det vil si å lede mennesker i praktisk arbeid
 • Innsikt i og forståelse av grunnleggende arbeidspsykologi
 • Innsikt i hva relasjonsledelse er
 • Kunnskap om hvordan motivere egne medarbeidere
 • Kunnskap om kommunikasjon, og praktisk trening og gode samtaler
 • Kunnskap om hvorfor og hvordan man delegerer
 • Kunnskap om metoder og verktøy til egen verktøykasse
 • Innsikt i, og arbeid med videreutvikling av personlige preferanser/meg som leder

 

Om ansvarlig kursleder Jens Aarup
Jens Aarup har embetseksamen i pedagogikk og psykologi fra Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), og gestaltbakgrunn fra GIC, Ohio. Han har mer enn 25 års erfaring som konsulent innen ledelses- og organisasjonsutvikling og har mange års ledererfaring som leder for «Konsern lederutvikling» i Statoil. Han har bakgrunn fra både offentlig og privat næringsliv, og har arbeidet flere år i ministerier og som utsending for Kirkens Nødhjelp og FN i Afrika.

Aarup har stor og allsidig bakgrunn innen design og gjennomføring av leder- og organisasjonsutvikling på individ-, gruppe- og systemnivå, og har arbeidet med dette både nasjonalt og internasjonalt. Kjernekompetansen hans er virksomhetsbasert lederutvikling, og spesielt har han stor erfaring fra arbeide med naturlige ledergrupper som høyprestasjonsteam. Hovedfokus i all lederutvikling er å skape en balansegang mellom rammevilkår, visjoner og mål, og å etablere effektivitet i et skjæringspunkt mellom oppgave, menneske og system.

Detaljer

Addresse :
Grand Hotel Terminus/Zander K
5015 Bergen
Dato :
4-5 sept 2018
Tid :
09:00 - 16:00
Kostnad :
8990