Ledelse og teamarbeid

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 8990 6-7 sept 2018 09:00 - 16:00

Ledelse er svært komplekst fordi det er mange krav som skal innfris. Som leder skal du oppnå mål, være tydelig og ha gode kommunikasjonsevner. Du skal motivere andre, og bidra til et godt arbeidsmiljø. Du skal utvikle og utnytte det iboende potensialet hos den enkelte medarbeider. Samtidig skal du være resultatorientert, løsningsorientert og endringsvillig, samt takle press fra alle kanter.

Ved å bli bevisst på tydelig teamledelse, kan du både få det beste ut av hver medarbeider, og samtidig lette din egen arbeidshverdag. På dette kurset får du dypere innsikt i hvordan du som team- eller avdelingsleder opptrer tydelig, hvordan du oppnår tillit blant dine medarbeidere, og hvordan du utøver et motiverende lederskap i oppfølging av dine medarbeidere.

Etter kurset vil du sitte igjen med en rekke nyttige verktøy for å skape engasjement og arbeidsglede blant dine medarbeidere. Teamarbeid er en utbredt og viktig aktivitet i de fleste organisasjoner. Formålet med dette kurset er derfor å gi innsikt i sentrale utfordringer en møter som tilrettelegger, deltaker eller leder av team.

Kurset passer for:

  • Deg som har personalansvar og ønsker å videreutvikle dette
  • Deg som har noen års ledererfaring og ønsker mer teamkompetanse
  • Deg som gjerne vil ta et større lederansvar for teamets resultater

Kurset vil gi deltakerne:

  • Prinsipper for effektivt teamarbeid
  • Kjennetegn ved høytpresterende team
  • Påvirkning og innflytelse i teamlederrollen
  • Hvordan være en god inspirator som leder
  • Endringsledelse og konfliktledelse
  • Om å gi og motta tilbakemeldinger

 

Om ansvarlig kursleder Jens Aarup

Jens Aarup har embetseksamen i pedagogikk og psykologi fra Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), og gestaltbakgrunn fra GIC, Ohio. Han har mer enn 25 års erfaring som konsulent innen ledelses- og organisasjonsutvikling og har mange års ledererfaring som leder for Konsern Lederutvikling i Statoil. Han har bakgrunn fra både offentlig og privat næringsliv, og har arbeidet flere år i ministerier og som utsending for Kirkens Nødhjelp og FN i Afrika.

Aarup har stor og allsidig bakgrunn innen design og gjennomføring av leder- og organisasjonsutvikling på individ-, gruppe- og systemnivå, og har arbeidet med dette både nasjonalt og internasjonalt. Kjernekompetansen hans er virksomhetsbasert lederutvikling, og spesielt har han stor erfaring fra arbeide med naturlige ledergrupper som høyprestasjonsteam. Hovedfokus i all lederutvikling er å skape en balansegang mellom rammevilkår, visjoner og mål, og å etablere effektivitet i et skjæringspunkt mellom oppgave, menneske og system.

Detaljer

Addresse :
Grand Hotel Terminus/Zander K
Bergen
Dato :
6-7 sept 2018
Tid :
09:00 - 16:00
Kostnad :
8990