Lov om barn og foreldre, Oslo

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Oslo

Pris 4950 25 okt 2018 0900-1600

Formål og innhold: Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt innsikt i den sakkyndiges rolle og arbeid i barnefordelingssaker. Vi ønsker å øke advokaters kunnskap og forståelse knyttet til sakkyndige psykologers tilnærming og arbeidsmetodikk i slike saker. Dette vil bidra til økt innsikt i det barnefaglige perspektivet, og dermed styrke advokaters/juristers evne til å rådgi sine klienter ut fra hva som er vurdert å være barnets beste i slike saker.

Målgruppe: Alle advokater, advokatfullmektiger og jurister

Emner som gjennomgås:

 • Utredning og vurdering av foreldre, herunder omsorgskompetanse og samværskompetanse
 • Utredning og vurdering av barnets fungering
 • Hva er tilknytning og hvordan vurderes tilknytningskvalitet i saker etter Lov om barn og foreldre (Barnelova)?
 • Konfliktens effekt på barnets fungering
 • Hvilken ordning er barnets beste?
 • Advokatens rolle
 • Advokaters/juristers meldeplikt

 

Relevante spørsmål som vil belyses:

 • Har sakkyndige psykologer for stor makt i saker som omhandler Lov om barn og foreldre?
 • Hva er risikoen for maktmisbruk?
 • Hva er sannsynligheten for at den sakkyndige manipuleres av partene i slike saker, og hvor oppmerksom er den sakkyndige selv på at dette kan skje?
 • Hvilke forholdsregler tar den sakkyndige?

 

Arbeidsform: Teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon.

 

Etter endt kurs vil deltakerne:

 • Ha bedre innsikt i den sakkyndiges tilnærming, arbeidsmetodikk og overordnede målsetting knyttet til sakkyndighetsarbeid
 • Ha innsikt i emosjonelle prosesser som mellom partene i slike konflikter
 • Ha økt forståelse for det barnefaglige perspektivet, herunder hvilken effekt selve konflikten kan ha på barnets fungering
 • Ha økt trygghet ved rådgiving av klienter, da de har mer kunnskap om vurdering av barnets beste
 • Ha et bedre grunnlag for å forberede sine klienter på kommende retts- og eventuelt utredningsprosess.

 

Om kursholderen: Thomas Nordhagen, Psykolog og barnefaglig sakkyndig

Thomas Nordhagen, psykolog og barnefaglig sakkyndig. Thomas er utdannet psykolog og har jobbet med sakkyndig arbeid i over 15 år. Han har omfattende erfaring fra alle typer sakkyndig arbeid innenfor barnefeltet og har vært engasjert/oppnevnt som sakkyndig for barnverntjenester, fylkesnemnd, tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Han har vært styremedlem i Foreningen for sakkyndige psykologer fra 2012 til 2017, leder for styringsgruppen for Barne- og likestillingsdepartementets utdanningsprogram for barnefaglig sakkyndige siden 2015 og medlem av Psykologforeningens fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet siden høsten 2017. Thomas holder en rekke kurs og foredrag og er kjent som en faglig dyktig og inspirerende kursholder.

Detaljer

Addresse :
Christiania Qvartalet Møtesenter
0151 Oslo
Dato :
25 okt 2018
Tid :
0900-1600
Kostnad :
4950