Moderne teamledelse

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 10990,- 18-20 februar 2020 kl 0900-1600

Hvordan lede team?
Å utøve ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Gode ledere legger til rette for utvikling, både på individ- og gruppenivå. Dette forutsetter at man kjenner de man leder og samtidig
er bevisst de prosesser som styrer gruppens atferd. Et velfungerende team kan ha stor betydning for organisasjonens måloppnåelse. Dette kurset handler om hvordan man som leder kan legge til rette for effektive gruppeprosesser som bidrar til verdiskapning i organisasjonen. Kurset balanserer mellom teori, refleksjon og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse og gruppeprosesser. Kurset gir deg enkle og praktiske ledelsesverktøy som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.

 

Kurset passer for:

 • Deg som har leder- og personalansvar
 • Deg som ønsker å utvikle teamets prestasjonsmiljø
 • Deg som ønsker å lære mer om kreativitet og nytenkning i team
 • Deg som ønsker å utvikle deg som motivator og relasjonsbygger
 • Deg som ønsker konkrete redskaper og tankesett til å takle lederrollens hverdagsutfordringer

 

Kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter knyttet til: 

 • Hvordan tilrettelegge for gruppeprosesser som resulterer i gode og produktive beslutninger?
 • Hvorfor god kjennskap og genuin interesse for dine medarbeidere er en forutsetning for resultatoppnåelse?
 • Hvordan du som leder kan bidra til at medarbeiderne opplever utvikling og mestring?
 • Hvordan benytte etisk refleksjon til å videreutvikle dine lederferdigheter?
 • Hvordan forberede og gjennomføre en relasjons- og prestasjonsorientert medarbeidersamtale
 • Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen i tråd med gjeldende lovverk og etiske retningslinjer

 

Kursholdere:

Jøri Gytre Horverak
Phd/Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Global kompetanse, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering.

Åshild Lande
Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering, Arbeidsrettet behandling, Psykososialt arbeidsmiljø.

 

Last ned kursflyer

Detaljer

Addresse :
Hotel Zander K
Zander Kaaes gate 8
5015 Bergen
Dato :
18-20 februar 2020
Tid :
kl 0900-1600
Kostnad :
10990,-
Påmeldingsfrist :
17 januar 2020