Moderne teamledelse

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 10990,- 2-4 april 2019 kl 0900-1600

Kjenner du dine ansatte? Vet du hvilke ressurser og kompetanse de besitter? Er du sikker på at du som leder tilrettelegger for optimal utnyttelse og videreutvikling av dine teammedlemmer? Av teamet?

Den gode lederen både ser, forstår og tilpasser seg den enkelte medarbeider, men har samtidig fokus på hva som er teamets beste. Dette kurset gir deg bedre forståelse for hvilke behov den enkelte medarbeider ønsker at du som leder skal imøtekomme, og hvordan du som leder får det beste ut av teamet ditt. Kurset gir deg kunnskap om hvordan du bør lede mennesker for å oppnå verdiskaping i teamet.

Gjennom praktiske verktøy og etisk refleksjon tematiseres dilemma og grenseoppganger knyttet til leders omsorgsplikt og styringsrett. Kurset vil gjøre deg i stand til å håndtere medarbeidere som utfordrer deg og ditt mandat som leder.

 

Kurset passer for:

  • Deg som har leder- og personalansvar
  • Deg som gjerne vil ta et større lederansvar for teamets resultater
  • Deg som ønsker konkrete redskaper og tankesett til å takle lederrollens hverdagsutfordringer
  • Deg som har potensiale til, og ambisjoner om å få, et større lederansvar

 

Kurset vil gi deltakerne:

  • Hvordan du som leder kan yte relasjonsorientert prestasjonshjelp til dine ansatte
  • Hvordan skape en god balanse mellom personalledelse, administrasjon, innovasjon og produksjon
  • Hvordan tilrettelegge for gruppeprosesser som resulterer i gode og produktive beslutninger
  • Hvordan etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner til medarbeidere
  • Hvordan benytte etisk refleksjon som grunnlag for utvikling av gode lederferdigheter
  • Din businesscase – diskusjon og tilbakemelding i gruppe

 

Kursholdere:

Jøri Gytre Horverak
Phd/Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Global kompetanse, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering.

Åshild Lande
Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering, Arbeidsrettet behandling, Psykososialt arbeidsmiljø.

 

Last ned kursflyer

 

Detaljer

Addresse :
Hotel Norge by Scandic
Nedre Ole Bullsplass 4
5012 Bergen
Dato :
2-4 april 2019
Tid :
kl 0900-1600
Kostnad :
10990,-