Operativ ledelse og teamutvikling

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Operativ ledelse og teamutvikling

Personell i operative tjenester står overfor svært krevende og kompliserte saker, hendelser og situasjoner. Effektiv beslutningstaking, kommunikasjon, og samhandling er avgjørende for et godt resultat. Eventuelle feilvurderinger kan få alvorlige konsekvenser. Feil er også fort gjenstand for uønsket mediaoppmerksomhet.

Tydelig ledelse og tillit innad i gruppen er bærebjelken i velfungerende operative team.

Dette kurset lærer deg hvordan du som leder kan motivere den enkelte arbeidstaker til å yte beste for teamet. Kurset balanserer mellom teori, refleksjon og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse og utøvelse av lederrollen.  Kurset gir deg en rekke enkle og praktiske ledelsesverktøy som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.

 

Kurset passer for:

 • Deg som ønsker å utvikle teamets prestasjonsmiljø
 • Deg som gjerne vil ta et større lederansvar for teamets resultater
 • Deg som ønsker å utvikle deg som motivator og relasjonsbygger
 • Deg som ønsker redskaper og tankesett til å takle utfordringer proaktivt
 • Deg som har potensiale til, og ambisjoner om å få, et større lederansvar

 

Kurset vil gi deltakerne:

 • Hvordan en leders prestasjonshjelp styrker det operative teamet
 • Hvordan legge til rette for teamprosesser som resulterer i gode og produktive beslutninger
 • Hvordan styrke teamet gjennom tiltak som fremmer støtte og tillit
 • Hvordan forberede dine ansatte på uønsket medieoppmerksomhet
 • Hvordan gjennomføre en debrief, samt ivareta de ansatte i etterkant av potensielt traumatiske hendelser
 • Hvordan utvikle gode lederferdigheter gjennom etisk refleksjon

 

Kursholdere:

Jøri Gytre Horverak
Phd/Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Global kompetanse, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering.

Åshild Lande
Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering, Arbeidsrettet behandling, Psykososialt arbeidsmiljø