Organisasjonskultur i beredskapsorganisasjoner

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Pris Etter avtale Etter avtale

En velfungerende organisasjon er basert på tillit, engasjement og en felles målforståelse. En beredskapsorganisasjons mål er knyttet til forebygging og begrensning eller håndtering av uønskede hendelser og kriser. Det er avgjørende for en beredskapsorganisasjons effektivitet at risikoerkjennelse, og eierskap til ansvaret den forvalter, er til stede som en naturlig del av organisasjonens hverdag på alle nivå. På denne måten utvikler man også god beredskapskultur.

En organisasjon eller virksomhet kan betraktes som en bestemt type sosialt system, og ethvert sosialt system kan utvikle kultur. Man kan velge å fokusere på organisasjonen som helhet, og betrakte den som én stor, homogen kultur, eller som en samling ulike subkulturer, slik som profesjonskulturer, avdelingskulturer, eller ledelseskultur innenfor organisasjonen. Som følge av at mennesker i en organisasjon samhandler med hverandre og omgivelsene, og trekker erfaringer fra en slik tilpasningsprosess, vil det utvikle seg et sett av felles verdier, normer, virkelighetsoppfatninger og grunnleggende antagelser innenfor organisasjonen. Så lenge disse oppfattes som riktige og adaptive, vil den rådende kulturen opprettholdes og overføres til stadig nye medlemmer.

Gjennom dette kurset vil du lære om hvordan organisasjonskultur utvikles, og hvordan dette kan brukes for å øke beredskapsorganisasjoners effektivitet.

 

Kurset passer for:

Alle med interesse for organisasjonskultur. Kurset er spesielt rettet mot deg som har tilknytning til en beredskapsorganisasjon, deriblant deg som arbeider med beredskapsplanlegging i kommuner, brannvesen, politi, sykehus, Forsvaret eller andre organisasjoner.

 

Kurset vil gi deltakerne:

  • Kunnskap om betydning av organisasjonskultur.
  • Kjennetegn ved hensiktsmessige organisasjonskulturer i beredskapsorganisasjoner.
  • Økt bevissthet rundt kulturer i egen organisasjon.
  • Prinsipper for endring av organisasjonskultur.

 

Om ansvarlig kursleder Ingebjørg E. Aarnes

Ingebjørg E. Aarnes er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også et årsstudium i krisehåndtering ved Høyskolen i Innlandet, ledelseskurs og flere års tjenestetid i Heimevernets innsatsstyrker. Ingebjørg jobber som psykolog og kursholder i Sense Psykologi og Konsulenttjenester.

Detaljer

Addresse :
Dato :
Etter avtale
Tid :
Kostnad :
Etter avtale