Relasjons- og prestasjonsledelse

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Trondheim

Pris 10990,- 26-28 nov 2019 kl 0900-1600

Ledelse er å utløse energi hos andre. Gode ledere skaper et godt vekstmiljø. De får frem det beste i sine medarbeidere fordi de kjenner den enkelte medarbeiders ønsker og behov. Medarbeidere som opplever positiv anerkjennelse og aksept fra sin leder blir betydelig mer motivert til å nå sine egne, lederens og organisasjonens mål.

Dette kurset lærer deg viktigheten av gode relasjoner til dine medarbeidere, og hvordan du går frem for å motivere den enkelte arbeidstaker til høye prestasjoner. Kurset balanserer mellom teori, refleksjon og praktisk ferdighetstrening knyttet til ledelse og utøvelse av lederrollen. Kurset gir deg en rekke enkle og praktiske ledelsesverktøy som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.

 

Kurset passer for:

 • Deg som ønsker å utvikle teamets prestasjonsmiljø
 • Deg som gjerne vil ta et større lederansvar for teamets resultater
 • Deg som ønsker å utvikle deg som motivator og relasjonsbygger
 • Deg som ønsker konkrete redskaper og tankesett til å takle lederrollens hverdagsutfordringer
 • Deg som har potensiale til, og ambisjoner om å få, et større lederansvar

 

Kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter knyttet til: 

 • Hva er relasjons- og prestasjonsledelse?
 • Hvorfor god kjennskap og genuin interesse for dine medarbeidere er en forutsetning for resultatoppnåelse?
 • Hvordan du som leder kan bidra til at medarbeiderne opplever utvikling og mestring?
 • Hvordan benytte etisk refleksjon til å videreutvikle dine lederferdigheter?
 • Hvordan forberede og gjennomføre en relasjons- og prestasjonsorientert medarbeidersamtale
 • Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen i tråd med gjeldende lovverk og etiske retningslinjer
 • Din businesscase – diskusjon og tilbakemelding i gruppe

 

Kursholdere:

Jøri Gytre Horverak
Phd/Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Global kompetanse, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering.

Åshild Lande
Psykolog/konsulent innen organisasjonspsykologi
Spesialområder: Leder- og organisasjonsutvikling, Operativ psykologi og krisehåndtering, Konflikthåndtering, Arbeidsrettet behandling, Psykososialt arbeidsmiljø.

Detaljer

Addresse :
Scandic Solsiden Hotel
Beddingen 1
7042 Trondheim
Dato :
26-28 nov 2019
Tid :
kl 0900-1600
Kostnad :
10990,-