Relasjonsledelse – 3 dagers autorisasjonskurs

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Oslo

Pris 10.800,- 12-13 desember 2019 (dag 3 holdes vinter 2020) kl 0900-1600

”HVORDAN LEDE UT MOTIVASJON OG ENERGI?”

Som leder skal du skape resultater sammen med dine medarbeidere.

  • Hvor bevisst er du på relasjonens betydning i dette arbeidet?
  • Hvor bevisst er du på at din væremåte påvirker den enkelte medarbeideren og hele arbeidsfellesskapets energi, motivasjon og evne til å skape disse resultatene?

 

Autorisasjonskurset i Relasjonsledelse gir deg grunnleggende forståelse for kunnskaper, holdninger og ferdigheter som ligger til grunn for utøvelse av relasjonsledelse. Lederstilen er tilpasset norske forhold, demokratiske verdier og legger vekt på samspill og medvirkning.

Forskning viser at lederstilen forbedrer mål- og resultatoppnåelsen.

 

 

 

I en gruppe på ca 12 stk., blir du støttet og utfordret til å reflektere over egen praksis og kjenne på mulighetene som ligger i å gå fra ”posisjon til relasjon” når du skal lede dine medarbeidere og viktigste medspillere.

Kurset legger i første omgang vekt på egenutvikling og vekst, men kvalifiserer også til å undervise andre i emnet, basert på boka ”Relasjonsledelse”, 4. utgave.

Avslutningsvis får hver enkelt deltaker et Autorisasjonsbevis.

 

 

 

 

 

 

Første kursdag ledes av Jan Spurkeland, Leder i nettverket Relasjonsledelse Norge, utvikler av konseptet og forfatter av bøkene Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjonshjelp, Relasjonspedagogikk og Tilpasset ledelse.

Øvrige kursdager ledes av PhD/Psykolog Jøri Gytre Horverak fra Sense PKT AS. Jøri er også partner i nettverket Relasjonsledelse Norge.

Detaljer

Addresse :
Park Inn Oslo
Øvre Slottsgate 2c
0157 Oslo
Dato :
12-13 desember 2019 (dag 3 holdes vinter 2020)
Tid :
kl 0900-1600
Kostnad :
10.800,-
Påmeldingsfrist :
14 november 2019