Stressmestring – psykologisk førstehjelp

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 590 4 sept 2018 1700-2100

Undervisningsmålet er at deltakerne forstår grunnleggende kroppslige mekanismer knyttet til stress, kjenner ulike kilder til stress og beskyttende faktorer, gjenkjenner vanlige stress- og krisereaksjoner, og hvordan personalet aktivt kan forebygge stressreaksjoner. Kurset vil gi råd og veiledning i hvordan man kan hjelpe seg selv og andre i tilfeller hvor negative symptomer på stress hemmer daglig funksjon og arbeidsutførelse. I tillegg vil kurset gi en innføring i arbeid knyttet til bearbeiding av stress og krisereaksjoner etter kritiske hendelser. Opplæringen gis gjennom presentasjon av teori, praktiske øvelser, erfaringsoverføring, diskusjon og refleksjon.

Stressmestringsteori

  • Ulike typer stress og hvordan disse påvirker individet.
  • Vanlige kroppslige stressreaksjoner: Før, under og etter hendelser.
  • Symptomer på stress- og krisereaksjoner hos seg selv og andre.
  • Kilder til stress v/arbeid i risikoutsatte områder: Fysisk miljø, organisatoriske- , sosiale, biologiske, psykologiske og personlige forhold.
  • Prinsipper for psykologisk førstehjelp og håndtering av stressreaksjoner hos seg selv og andre.

 

Kurset passer for:

  • Alle

 

Kurset vil gi deltakerne:

  • Hvordan forstå forskjellen på akutt og kummulativt stress og prinsipper for forebygging
  • Hvordan kjenne tegn på utbrenthet
  • Hvordan kjenne prinsippene for psykologisk førstehjelp i akutte situasjoner
  • Hvordan kjenne ulike strategier for mestring av stress ved både daglige og akutte hendelser og kunne skille på stressreaksjoner som må håndteres aktivt av seg selv og andre

 

Om ansvarlig kursleder Ingebjørg E. Aarnes

Ingebjørg E. Aarnes er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også et årsstudium i Krisehåndtering ved Høyskolen i Innlandet, samt ledelseskurs og flere års tjenestetid i Heimevernets Innsatsstyrker. Ingebjørg jobber som psykolog, konsulent og kursholder i Sense Psykologi og Konsulenttjenester.

Detaljer

Addresse :
Sense PKT
5119 Bergen
Dato :
4 sept 2018
Tid :
1700-2100
Kostnad :
590