Teamledelse og påvirkningskraft

Har du spørsmål om dette kurset? Send e-post til kurs@sense-pkt.no

Bergen

Pris 8990 12-13 nov 2018 0900-1600

Til tross for fremragende ferdigheter, ekspertise og intensjoner så blir mange ledere ofte utsatt for usynlige politiske krefter. Når man er «blind» for skjulte agendaer og maktrelasjoner bak beslutningene i og utenfor organisasjonen, så kan det være vanskelig å få støtte til sine ideer, få den heder og ære som man fortjener, eller oppnå sine karrieremål.

Som leder er det ikke nok å gjøre en god jobb for å lykkes. Man må i tillegg beherske det politiske maktspillet, et spill der det pågår en kamp om sosial makt, innflytelse og påvirkningskraft. Det kan være ukomfortabelt å snakke om makt, og da særlig sin egen makt. Men makt og maktspill finnes, og vi deltar alle sammen. Bevisst eller ubevisst.

Hva skal til for å bli en god teamleder og samtidig håndtere makt og påvirkningskraft i jobben?
Hvordan få gjennomslag og hvordan kan man bygge opp en autoritet for å få innflytelse og påvirkningskraft på jobb?
Hvordan få bedre gjennomslag for det man ønsker?
Hvilke teknikker må til for å oppnå større påvirkningskraft?

Ved å bli bevisst på tydelig teamledelse, kan du både få det beste ut av hver medarbeider, og samtidig lette din egen arbeidshverdag. På dette kurset får du dypere innsikt i hvordan du som team- eller avdelingsleder opptrer tydelig, hvordan du oppnår tillit blant dine medarbeidere, og hvordan du utøver et motiverende lederskap i oppfølging av dine medarbeidere.

Kurset vil gi deltakerne:

 • Prinsipper for effektivt teamarbeid
 • Kjennetegn ved høypresterende team
 • Hvordan være en god inspirator som leder
 • Bevissthet omkring det å bygge en autoritetsplattform.
 • Endringsledelse og konflikthåndtering
 • Påvirkning og innflytelse i teamlederrollen
 • Om å gi og motta tilbakemeldinger

 

Kurset passer for:

 • Deg som har personalansvar og ønsker å videreutvikle dette
 • Deg som har noen års ledererfaring og ønsker mer teamkompetanse
 • Deg som gjerne vil ta et større lederansvar for teamets resultater
 • Deg som ønsker redskaper og tankesett til å takle utfordringer proaktivt
 • Deg som har potensiale til, og ambisjoner om å få, et større lederansvar

 

Om ansvarlig kursleder Jens Aarup

Jens Aarup har embetseksamen i pedagogikk og psykologi fra Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), og gestaltbakgrunn fra GIC, Ohio. Han har mer enn 25 års erfaring som konsulent innen ledelses- og organisasjonsutvikling og har mange års ledererfaring som leder for Konsern Lederutvikling i Statoil. Han har bakgrunn fra både offentlig og privat næringsliv, og har arbeidet flere år i ministerier og som utsending for Kirkens Nødhjelp og FN i Afrika.

Aarup har stor og allsidig bakgrunn innen design og gjennomføring av leder- og organisasjonsutvikling på individ- gruppe og systemnivå, og har arbeidet med dette både nasjonalt og internasjonalt. Kjernekompetansen hans er virksomhetsbasert lederutvikling, og spesielt har han stor erfaring fra arbeide med naturlige ledergrupper som høyprestasjonsteam.  Hovedfokus i all lederutvikling er å skape en balansegang mellom rammevilkår, visjoner og mål, og å etablere effektivitet i et skjæringspunkt mellom oppgave, menneske og system.

Detaljer

Addresse :
Grand Hotel Terminus/Zander K
5015 Bergen
Dato :
12-13 nov 2018
Tid :
0900-1600
Kostnad :
8990