Eirik Horverak

Utdanning:

Luftfartsverkets Flygelederskole 1996, Coach Co-Active Training Institute, Washington DC, Mental Trener Olympiatoppen/NTNU

Erfaring:

Eirik er Daglig leder, coach og mentaltrener i Sense. Han har tidligere jobbet over 20 år som flygeleder, og har hatt en rekke fag- og lederstillinger i Avinor.  Han har også være Training Manager for flygelederutdannelsen ved University of North Dakota, USA (2010-2015).

Spesialområder:

Coaching, Prestasjonshjelp, Seleksjon, Mental trener idrett, TRM for operative yrker