Fem gode grunner til å velge Sense

Sense er annerledes enn andre.

Hva gjør vi, og hvorfor bør nettopp du og din bedrift velge Sense?

 

  • Sense favner bredt og har tatt et bevisst valg om å kombinere fagfeltene klinisk psykologi og organisasjonspsykologi fremfor å rendyrke en av retningene. Ved å jobbe i begge arenaer videreutvikler vi vår ekspertise i hvert av fagfeltene. Våre klienters historier gjør oss bedre i stand til å forstå bedrifters og lederes utfordringer og vica versa. Psykologi handler om mennesker. Vi leter etter det hele bildet.

 

  • Sense søker alltid nye veier. Kreativitet og nysgjerrighet er to av våre grunnleggende verdier. Disse verdiene gjør at vi stadig lærer og utvikler oss, og oppdager nye og spennende måter å tenke på. Våre kunder, samarbeidspartnere og klienter har inspirert oss til å utvikle nye faglige konsepter og leveranser. Dette vil vi alltid fortsette med.

 

  • Vi i Sense oppsøker tverrfaglighet. Vi har initiert tette samarbeid med ulike bransjer, etater og yrkesgrupper. Samarbeid på tvers av yrker gjør at vi kan belyse kunders problemstillinger fra ulike perspektiver, og utvikle enda mer spissede verktøy, intervensjoner og løsninger. Tverrfaglig samarbeid er inspirerende, både for dem vi jobber for, for oss i Sense, og for dem vi jobber sammen med. Slik bidrar vi også til videreutvikling innad i de respektive fagfelt.

 

  • Vi i Sense trives med komplekse oppgaver. Vi forstår bransjespesifikke særegenheter. Vi forstår krefter som påvirker makt og balanse, både i og på tvers av de ulike nivåene i organisasjoner. Vi arbeider med alle mennesker i organisasjonen, fra den sist ansatte til den mest innflytelsesrike. Vi liker å tenke enkelt, men helhetlig.

 

  • I Sense er vi opptatt av å arbeide forebyggende og fremtidsrettet. Vårt fokus er på det enkelte menneske eller gruppe og dennes særegne situasjon. Vi tar hverdagslige utfordringer på alvor, enten det er på arbeid eller hjemme. Vi hjelper våre kunder og klienter til å identifisere problemstilling, og til å sortere, nyansere, og ikke minst normalisere tanker, følelser og opplevelser som ofte følger i kjølvannet. Vi gir våre kunder og klienter kunnskap, verktøy og metodikk som gjør dem bedre rustet til å møte sine utfordringer.