Jøri Gytre Horverak

Utdanning:

Psykolog ved UiB i 2001,
PhD i organisasjonspsykologi ved UiB i 2012. Befalsskole Feltartilleriet 1990.

Erfaring:

Jøri har jobbet som psykolog, konsulent, forsker og foredragsholder i en årrekke. Hun har tidligere vært ansatt i AFF (2001-2006) og Universitet i Bergen (2006-2012). Jøri jobber med krisehåndtering, konflikt- og varslingssaker, organisasjonspsykologiske tjenester og som klinisk psykolog. Hun er medlem av Forsvarets psykologpool og deltar i årlig seleksjonsprosess til Forsvarets befals-, krigs- og flyskoler.

Spesialområder:

Krisehåndtering, varslingssaker, konflikthåndtering, ledelse, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling, global kompetanse, utvelgelse av nøkkelpersonell til sikkerhetskritiske yrker, kurs/foredrag, rådgivning, klinisk psykologi.