Sense får ny og spennende samarbeidspartner

24. oktober 2018

Sense er svært glade for å ha inngått en landsdekkende samarbeidsavtale med Stamina Trening og deres nyetablerte helsemedlemsskap Frisk.  Medeier i Stamina Trening, Lege Arne Instebø, har satt sammen et tverrfaglig behandlerteam, der Sense ble valgt ut som leverandør av psykologtjenester.

Vi er veldig glade for at Sense takket ja til å bli en del av laget i Stamina trening. Sense har den kompetansen vi er ute etter, og vil passe godt inn i vår profil, sier Instebø.

I september lanserte Stamina Trening nysatsingen Frisk. Det er et tilleggsmedlemskap for Stamina-kunder og omfatter tilbud om fysioterapi, psykolog, legespesialist, dagkirurgi, online-konsultasjoner  MR, CT og røntgen. Staminas nye treningssentermodell er bygget på en helhet hvor man ivaretar alle aspekter vedrørende helsetilstand. Kombinasjonen treningssenter og helsesenter har aldri før vært lansert i Norge. Det finnes heller ikke noe tilsvarende i utlandet.

FRISK-medlemskapet kombinerer trening og rask behandling i sitt unike helsemedlemskap der filosofien er forebyggende arbeid gjennom å stimulere til en aktiv livsstil.  Med FRISK kan medlemmene investere i sin egen helse og få igjen pengene man betaler ved å trene. For 10 treninger i måneden koster medlemskapet ingenting.

Sense sin leveranse i Frisk er de psykologiske konsultasjonene hvert medlem har tilgjengelig gjennom sitt medlemskap. Konsultasjonene vil i hovedsak gjøres pr video, hvilket betyr at Sense kan nå klienter over hele landet.

Videoterapi er en behandlingsform i sterk vekst, og har like god brukertilfredshet som tradisjonell terapi. I tillegg øker tilgjengeligheten til grupper som ikke har tilgang til helsetjenester tilpasset sine problemer. Jeg tror også at terskelen for å kontakte psykolog vil senkes ved at konsultasjonen gjøres over video. Geografi, hvor i forløpet man er, og helsepersonells rammer er noen av hindringene som videoterapi kan være med forbedre, sier Instebø.  

I løpet av en måned er det solgt over 2000 Frisk-medlemskap. Instebøs mål er å gjøre Frisk til et landsomfattende tilbud, hvor trening og helsetjenester løper hånd i hånd.

Det stemmer. Vi ønsker å etablere oss i alle regioner hvor vi per i dag ikke har sentre. Dette skal være et nasjonalt initiativ, der vi ønsker å gi tilbudet til så mange som mulig. Frisk vil være en vesentlig del av Stamina Trenings ekspansjon.

 

Les mer om helsemedlemsskapet FRISK her: https://www.staminatrening.no/treningstilbud/frisk/