sense

 

Hva kan jeg gjøre når en kollega har det vanskelig?

Hvordan kan du forholde deg til en kollega eller venn som du mistenker har det vondt eller vanskelig? Psykolog i Sense, Ingebjørg Aarnes Jordal, har skrevet om temaet i Juristen. Les saken her: https://juristen.no/ditt-arbeidsliv/2018/11/hva-kan-jeg-gj%C3%B8re-n%C3%A5r-en-kollega-har-det-vanskelig […]

Les mer…

….

Sense får ny og spennende samarbeidspartner

Sense er svært glade for å ha inngått en landsdekkende samarbeidsavtale med Stamina Trening og deres nyetablerte helsemedlemsskap Frisk.  Medeier i Stamina Trening, Lege Arne Instebø, har satt sammen et tverrfaglig behandlerteam, der Sense ble valgt ut som leverandør av psykologtjenester. Vi er veldig glade for at Sense takket ja til å bli en del… […]

Les mer…

….

Lite fokus på hva jurist­hverdagen gjør med psyken

Daglig leder i Sense, psykolog Jøri Gytre Horverak, har blitt intervjuet av Juristen. Her snakker hun om juristens rolle og hva deres hverdag gjør med psyken. Les saken her: https://juristen.no/ditt-arbeidsliv/2018/10/lite-fokus-p%C3%A5-hva-jurist%C2%ADhverdagen-gj%C3%B8r-med-psyken […]

Les mer…

….

Vellykket utstasjonering fra A til Å

Vellykket utstasjonering fra A til Å – fra Kapital nr 13, 23 august 2018. Klikk på artikkelen for å forstørre bildet. […]

Les mer…

….