Varsling i organisasjonen

Vårt varslingsteam bestående av organisasjonspsykologer og advokater samarbeider tett gjennom hele varslingsprosessen. Slik bidrar vi til raskere, tydeligere og rimeligere løsninger.

VARSLINGSSAKER er svært krevende for alle involverte, og for arbeidsmiljøet i organisasjonen. I tillegg er varslingssaker svært kostbare. Advokater og eksterne konsulenter arbeider ut fra ulike mandat gjennom prosessen, oftest uten samkjøring av sine oppdagelser og råd på veien.

Dette har vi gjort noe med!

VÅRT TEAM består av erfarne advokater og organisasjonspsykologer som SAMMEN bistår bedrifter og organisasjoner i alle faser av en varslings- og granskningsprosess.

Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Det kan være nødvendig å benytte eksterne med kompetanse på slike prosesser for å sikre at undersøkelsen blir tilstrekkelig og ikke minst at tiltak og oppfølging blir utarbeidet på en verdig, balansert og resultatorientert måte.

Vårt team samarbeider gjerne i undersøkelsesfasen. Våre advokater kartlegger juridiske forhold, mens våre organisasjonspsykologer bistår med individuell oppfølging av varsler, påvarslet og andre berørte, samt bistår med veiledning til personalavdelinger, til ledere og annet omsorgspersonell.

Les mer om:

Er du arbeidsgiver og har mottatt et varsel?

Hvem tar vare på varslerne?

Stillingsvern under press

 

Nyttige lenker:

Varsling

Spørsmål og svar om varsling

Ansvar, rettigheter og roller i varslingssaker

Hva er varsling om kritikkverdige forhold?

Fagansvarlige for vårt varslingsteam:

Advokat Erlend Øen har 20 års erfaring som advokat og har møterett for Høyesterett. Han har særlig kompetanse innen arbeidsrett og tvistesaker.

PhD/Psykolog Jøri G. Horverak har doktorgrad i organisasjonspsykologi, med spesialområder innen arbeidsmiljø, konfliktløsning og varsling, leder og medarbeiderskap, krisehåndtering.

Begge har i en årrekke bistått offentlige og private virksomheter i varslings- og granskningssaker.

Ta kontakt:

post@sense-pkt.no

(+47) 954 94 999