Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

10. januar 2023 AV Sense PKT

Visste du at:

  • En ansatt bruker i gjennomsnitt 3 timer pr uke på konflikter
  • Norske ledere bruker opp til 40 % av sin arbeidstid på konflikter
  • Konflikter er årsaken til 25% av sykefraværet i Norge
  • Konflikter koster norske virksomheter 45 mrd kr pr år

 

Arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Der det er mennesker vil det alltid være konflikter. Vi alle har ulike preferanser, ulik bagasje og erfaringer og ulike ønsker og behov. Derfor blir vi uenige, gnisninger og energilekkasjer oppstår, vi skaper allianser og vi baksnakker. Dette skjer selv i de beste familier fra tid til annen.

Men hva går man glipp av, og hvor mye koster det norske virksomheter å la være å ta tak i konfliktene som oppstår, skyve dem under teppet, eller løse dem på feil måte?

Amerikansk arbeidslivsforskning viste at en ansatt bruker ca 3 timer pr uke på konflikter. For en bedrift med 13 ansatte betyr dette at ett helt årsverk forsvinner i konflikter. Resultatet av dette er utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet, engasjementet, effektiviteten og energien på arbeidsplassen avtar, prestasjonene blir dårligere – og bedriften selv må betale regningen.

Tips til konflikthåndtering

Så hva kan du som leder, verneombud, eller ansatt gjøre når konflikter oppstår i arbeidsmiljøet. Her er noen tips:

  • Lytt, forstå og anerkjenn: Vær genuin og nysgjerrig. Prøv å fjerne deg fra dine egne tanker, men heller intenst prøve å forstå perspektivet til de involverte i konflikten. Ofte handler konflikter mest om følelsen av å ikke bli ordentlig forstått, eller at bekymringer ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt. Ta følelsene til de involverte på alvor.
  • Vær fleksibel og løsningsorientert: Kommuniser åpent og ærlig med alle involverte parter. Vis villighet til tilpasning. Hold fast på det du ikke kan forhandle om, og vær tydelig på det du kan tilby dem å velge mellom. Forklar hvordan denne konflikten kan ha negativ påvirkning på øvrige kolleger sin arbeidssituasjon.
  • Lag tydelige avtaler og spilleregler: fokuser på løsninger som er tilfredsstillende for alle de involverte. Ansvarliggjør partene for deres bidrag til å finne gode og varige løsninger på problemet. Husk – du skal ikke løse konflikten for dem, men med
  • Følg opp: Gjennomfør oppfølgingssamtaler med de involverte, og vær åpen for justeringer og der disse trengs. Finn læringspunkter som kan bidra til å videreutvikle både samarbeidsklima og arbeidsmiljøet fremover.

Ønsker du hjelp til å løse konflikter eller utfordringer i arbeidsmiljøet? Ta kontakt med oss HER

 

Les mer om:

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Varsling i organisasjonen

Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og effektivt teamarbeid

Relasjoner som forutsetning for prestasjoner

Finansavisen: Kostnader ved arbeidsmiljøkonflikter – et estimat