Konflikter på arbeidsplassen

Vår grunntanke i konfliktløsningsarbeid er at mennesker som er involvert i konflikt opplever at de ikke har blitt ordentlig forstått, og/eller at de ikke har blitt møtt på noe som er viktig for dem.

Teorier eller modeller kommer som oftest til kort når man skal sette ord på det som egentlig forårsaker og vedlikeholder konflikter. Derfor har vi langt mer tro på psykologfaglig forståelse, kunnskap og ferdigheter som kreves for å anerkjenne hverandres ulike perspektiv, for å normalisere og avdramatisere, og for å gjenopprette tillit.

Vi jobber for å skape et samtaleklima som innbyr til åpenhet og ærlighet, for å gjennomføre gode og trygge samtaler, for lytting og involvering, og på samme tid ansvarliggjøring av partene. Dette til sammen skaper håp og tro på at en løsning er mulig, samt vilje til å gjøre den innsats som trengs, til tross for ofte langvarige konfliktfylte forhold.

Denne tilnærmingen og holdningen er avgjørende for å løse konflikter – ikke bare håndtere dem.

 

Arbeids- og organisasjonspsykologene i Sense har arbeidet med konflikter på arbeidsplasser i en årrekke. Vi har bred erfaring fra både offentlige og private virksomheter, samt fra en rekke ulike bransjer.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Epost: post@sense-pkt.no

Mobil: (+47) 954 94 999