Coaching

Hva er coaching?

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand i retning av et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at man tenker handlinger og løsninger, og at man beveger seg fra nå-situasjonen i retning mot et ønsket mål eller endring. Coachen vil hjelpe klienten til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet.

  • Coaching handler om å skape en annen retning på tankene. Fokusere på det man vil ha – ikke det man ikke vil ha
  • Coaching handler om å se utfordringer fra andre vinklinger og å begynne å lete etter løsninger
  • Coaching handler om å tenke utenfor boksen. Men skal man få til det må man først se at det er en boks der

Coaching hos Sense

Min passion er å hjelpe mennesker til å se problemer og utfordringer fra et nytt og annerledes perspektiv, til å finne nye veier som tar dem over hindre i hverdagen, og til å frigjøre og utvikle sitt fulle potensiale. Jeg lytter og er genuint interessert i lære og forstå DIN utfordring fra DITT perspektiv. Jeg snakker aldri om å tenke positivt, men gir deg faktiske teknikker, strategier og verktøy som hjelper deg å håndtere forstyrrelsene som kommer i veien for DINE prestasjoner, mål og ønsker.

Min coaching er handlingsfokusert. Det vil si at vi tenker handlinger og løsninger for å bevege oss fra nå-situasjonen i retning mot DITT ønskede mål eller endring.

Gjennom mange år som flygeleder, og senere som leder både i offentlige og private virksomheter, har jeg lært å finne effektive og gode løsninger – selv der det virker umulig. Disse erfaringene har jeg tatt med meg inn i yrket som coach og mental trener der jeg får muligheten til å hjelpe andre til å finne sine løsninger.

Coaching online

Hos oss velger du selv om du vil gjennomføre coachingen online, på telefon eller ved oppmøte. Effekten av coachingen er den samme uansett hva du velger.

Hva kan du få hjelp til?

Innhold og tema for coachingen bestemmer du selv. Du bestemmer også om du vil gjennomføre coachingsamtalen på vårt kontor, over telefon eller online (video).
Noen av temaene vi jobber mye med:

Selvtillit
Fokus
Motivasjon
Viljestyrke
Stress
Prestasjonsangst
Forventningspress
Spenningsregulering
Konflikter
Utbrenthet
Perpektivtenking
Beslutninger
Effektivitet og organisering
Flyskrekk

Pris Coaching:

50 min: 990 kr
Coahingen gjennomføres på vårt kontor, via telefon eller video

Vi gjør oppmerksom på at avbestilling av timeavtale må meddeles senest 2 virkedager før avtalt time for å unngå fakturering.

Eirik Horverak, coach og mental trener
Utdannet coach og mental trener hos Co-Active Training Institute og Olympiatoppen

Se også:

Mental trening

Hvordan blir jeg motivert?

Hvordan jobbe mot et mål?

Nyttige lenker:

Tips til coaching-spørsmål du kan bruke når du coacher andre

Tips til coaching-øvelser du kan bruke i ditt team