Coaching

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale. Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand i retning av et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan.

Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at man tenker handlinger og løsninger, og at man beveger seg fra nå-situasjonen i retning mot et ønsket mål eller endring. Coachen vil hjelpe klienten til å finne sine løsninger og strategier på vei mot målet.

 

  • Coaching handler om å skape en annen retning på tankene. Fokusere på det man vil ha – ikke det man ikke vil ha
  • Coaching handler om å se utfordringer fra andre vinklinger og å begynne å lete etter løsninger
  • Coaching handler om å tenke utenfor boksen. Men skal man få til det må man først se at det er en boks der

 

BESTILL TIME HER