Hvordan blir jeg fokusert?

22. February 2023 AV Sense PKT

Hva vi fokuserer på og hvordan vi bruker oppmerksomheten vår er avgjørende for å oppnå gode prestasjoner. Det er oppmerksomheten som styrer hva vi får med oss, og hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for videre prosessering i hjernen. Siden hjernen er en mester til å søke etter gjenkjennbare mønstre vil informasjonen som innhentes kontinuerlig være gjenstand for sammenligning med relevante erfaringer i hukommelsen. Våre valg og beslutninger, vår atferd og hva vi føler baseres dermed på hjernes vurdering og tolkning av informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom vår oppmerksomhet.

I en hektisk hverdag med høyt arbeidspress og mange baller i luften blir fokus og oppmerksomhetsfunksjonen i hjernen stadig utfordret. Vi må forholde oss til endringer som skjer raskt og ofte uforutsigbart, samtidig som det forventes at vi tar riktig beslutning i forhold til hvilken handling som er den beste i situasjonen.

Det er lett å miste fokus i en verden fylt av distraksjoner. Samtidig er det å holde fokus helt avgjørende for å oppnå dine ønsker og mål.

Men – oppmerksomhet, fokus og konsentrasjon er evner som kan trenes opp!

Her er noen tips som kan hjelpe deg å holde fokus, til å øke din kapasitet og produktivitet og til nå dine mål:

  • Sett klare mål: Å ha klare mål gir deg en retning å jobbe mot. Det gir deg også motivasjon til å holde deg til planen for det du har bestemt deg for å gjøre.
  • Lag en to-do liste: Skriv ned alle oppgavene du trenger å utføre for å nå dine mål. Dette vil hjelpe deg til å holde oversikt over alt du må gjøre, og gjør det enklere å holde fokus på det viktigste.
  • Eliminer distraksjoner: Identifiser hva som distraherer deg. Eliminer så mye av dette som mulig. Det kan være å skru av varslinger på telefonen, å jobbe i et rolig rom eller å bruke en app for å blokkere nettsider som distraherer deg.
  • Bruk «pomodoro-teknikken»: Dette er en metode som innebærer å jobbe i korte intervaller med korte pauser imellom hver økt. Dette hjelper deg med å opprettholde oppmerksomheten og øke produktiviteten.
  • Ta pauser: Å jobbe non-stop kan føre til at du mister konsentrasjonen. Ta regelmessige pauser for å hvile øynene og hodet ditt. Dette vil hjelpe deg med å holde konsentrasjonen og oppmerksomheten oppe når du begynner å jobbe igjen.
  • Prioriter: Prioriter oppgavene dine slik at du kan jobbe med de viktigste først. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus på det viktigste og unngå å bli distrahert av mindre viktige oppgaver.

 

Les mer:

Hvordan jobbe mot et mål?

Hvordan blir jeg motivert?

Coaching

Mental trening

Hva er stress?

6 tips til deg som vil endre vaner

Du trenger ikke tro alt du tenker